ارتباط با ما

فرم تماس


اطلاعات تماس

مجتمع

آدرس: استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
کد پستی:۷۵۳۹۱۵۱۱۱۱
تلفن: ۸۵۹۲۰۰۰۰ ۲۱ ۹۸+
فاکس: ۸۸۶۴۵۱۹۹ ۲۱ ۹۸+


دفتر مرکزی:

آدرس:تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان ظفر، نبش خیابان شهید ناصری شماره ۲۵۵۱، برج کیان، طبقه هفتم
صندوق پستی: ۸۳۹۳-۱۵۸۷۵
کد پستی:۱۹۶۸۶۴۳۱۱۱
تلفن:۸۸۶۴۵۱۹۳ ۲۱ ۹۸+