فرم ارزیابی تولیدکنندگان

اطلاعات عمومی

نام شرکت *
نام شرکت اصلی (مادر)
نام شرکتهای فرعی
سازنده داخلی
شماره ثبت شرکت *
کد اقتصادی*
حوزه فعالیت
مدت تشکیل شرکت
نوع شرکت
نوع مالکیت
آدرس*
کد پستی*
تلفن *
فکس
پست الکترونیک*
وب سایت*
فتوکپی برابر اصل مدارک شرکت*
آگهی های روزنامه رسمی اظهارنامه تاسیس, آگهی تاسیس, اساسنامه و پروانه بهره برداری ممهور به مهر شرکت ضمیمه گردد.
آدرس و مشخصات شعبات

مشخصات کارخانه

آدرس کارخانه*
کدپستی کارخانه
آدرس انبار/انبارها
تلفن کارخانه*
فکس کارخانه
کروکی آدرس انبار/انبارها
شرح کامل فعالیت ها و تولیدات (فایل اکسل زیر را دانلود نموده و پس از پر نمودن آپلود کنید.*
مدراک تائیدیه از شرکتهای اصلی*
در صورت دارابودن هر گونه نمایندگی، تأییدیه از شرکتهای اصلی و یا هرگونه مجوز فعالیت و پروانه کار از وزارتخانه‌ها، مؤسسات انجمن‌ها، اتحادیه‌ها مدارک مربوطه را ضمیمه فرمایید.
در صورت استفاده از مواد اولیه، قطعات و یا خدمات شرکتها یا کارخانجات دیگر مراتب را با ذکر مورد اعلام فرمایید.
مراتب را با ذکر مورد و نام شرکتهای مربوطه و کشور اعلام فرمایید.
ارسال مدارک مربوط به شرکتها یا کارخانجات تامین کننده
ارسال گواهینامه های مدیریت کیفیت, تائیدیه موسسه استاندارد و تائیدیه آزمایشگاههای معتبر یا پژوهشگاه صنعت نفت

گواهینامه ها

ضمانتنامه ( گارانتی ) و خدمات پس از فروش ( وارانتی)*
ضمانتنامه کیفیت (گارانتی ) و خدمات پس از فروش (وارانتی) محصولات*
آیا شرکت مجهز به بخش تحقیق و توسعه میباشد؟*
آیا مسایل زیست‌محیطی درتولید محصول/ محصولات مورد توجه قرارگرفته است؟*
ارسال مدارک مبنی بر رعایت مسایل زیست محیطی
گواهینامه ها ی اخذ شده و یا درصدد اخذ مربوط به HSE (ایمنی/بهداشت/محیط زیست) مانند OHSAS 18001 و ISO 14001
ارسال مدارک مبنی بر تائیدیه کیفی محصول و یا رضایتنامه کارفرمایان
چنانچه تاییدیه کیفی محصول/ محصولات خود را از واحدهای مصرف کننده و یا رضایت نامه های کارفرمایان را دریافت نموده اید،
در صورت ثبت نام شرکت در واحدهای بررسی منابع شرکتهای تابعه وزارت نفت یا دیگر سازمانها نام, تاریخ را ذکر نمائید
ارسال مدارک تائید کننده ثبت شرکت در سایر موسسات

تولیدات

میزان ظرفیت تولید سالانه و حجم تولیدات سه سال گذشته*
میزان تولید واقعی در شیفت های کاری*
حجم پول در گردش میانگین سالیانه*
ذکر سابقه همکاری شرکت در زمینه تولید محصولات با شرکت های خارجی
(نمایندگی شرکت خارجی / تحت لیسانس/ خرید دانش فنی / joint venture).
ارسال مشخصات اعضاء و سابقه قراردادها (فرمت پیشنهادی Word)
کد امنیتی