فرم رضایت مشتریان بورس

1 هرگز انتظارات را برآورده نمی کند
2 غالبا انتظارات را برآورده نمی کند
3 بیش از گاه و بی گاه انتظارات را برآورده نمی کند
4 گاه و بی گاه انتظارات را برآورده نمی کند
5 انتظارات را برآورده می کند
6 گاه و بی گاه بیش از حد انتظار برآورده می کند
7 بیش از حد انتظار برآورده می کند

اطلاعات پایه

۱. نام و نام خانوادگی*
۲. پست الکترونیکی*
۳. نام شرکت*
4. مشتری*
5. نام محصول (گرید محصول)*
6. محصولات ما را در چه صنعتی استفاده می نمایید؟
7. میزان مصرف ماهیانه (تن)
8. میزان مصرف سالیانه (تن)
9. موقعیت جغرافیایی ( استان )*
10. موقعیت جغرافیایی ( شهر)*

میزان رضایت از ارتباطات

11. میزان رضایت از كانال‌های ارتباطی با کارگزارسازمان*
1
2
3
4
5
6
7
12. میزان رضایت از نحوه رفتار و قابلیت كاركنان کارگزاری فروش *
1
2
3
4
5
6
7
13. دسترسی ارتباطی با تیم فروش سازمان در صورت نیاز*
1
2
3
4
5
6
7
14. نظرات

محصولات

15. کیفیت محصولات*
1
2
3
4
5
6
7
16. میزان انطباق محصولات با مشخصات*
1
2
3
4
5
6
7
17. کیفیت بسته بندی محصولات*
1
2
3
4
5
6
7
18. کارائی محصول در فرایند مصرف*
1
2
3
4
5
6
7
19. برند آریا ساسول*
1
2
3
4
5
6
7
20. نظرات

سفارش گذاری، فروش، تحویل کالا

21. فرآیند خرید شما از طریق کارگزار از سهولت لازم برخوردار است*
1
2
3
4
5
6
7
22. میزان رضایت از زمان تحویل محصولات مطابق قرارداد*
1
2
3
4
5
6
7
23. عملکرد شرکت در مقایسه با شرکتهای مشابه از نظرتحویل و بارگیری کالا*
1
2
3
4
5
6
7
24. دقت و صحت در مدارک تحویل کالا*
1
2
3
4
5
6
7
25. دقت و صحت صورت حساب ها و اعلامیه ها*
1
2
3
4
5
6
7
26. تحویل دهی محصول در زمان مقرر*
1
2
3
4
5
6
7
27. دانش فنی کارشناسان شرکت در هنگام ارائه مشاوره های فنی و تخصصی*
1
2
3
4
5
6
7
28. نظرات

خدمات پس از فروش

29. دسترسی آسان برای ابراز شکایت و نارضایتی از محصول و خدمات*
1
2
3
4
5
6
7
30. پاسخگویی به موقع و موثر به مشکلات مشتری*
1
2
3
4
5
6
7
31. رویکرد اصلاح و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه*
1
2
3
4
5
6
7
32. جبران زیان مشتری*
1
2
3
4
5
6
7
33. نظرات

تصویر سازمانی

34. آیا آریاساسول رفتاری همراه با شفافیت، انصاف و امانت داشته است؟*
1
2
3
4
5
6
7
35. آیا آریاساسول را شرکتی مشتری مدار می دانید؟*
1
2
3
4
5
6
7
36. آیا آریاساسول را شرکتی سیستماتیک می دانید؟*
1
2
3
4
5
6
7
37. نظرات
38. آیا نظر یا پیشنهادی دارید که ما را در بهبود کیفیت سرویس دهی به مشتری کمک کند؟
کد امنیتی