چشم انداز، ماموریت،ارزش ها

ماموریت

تولید اتیلن، پلی‌اتیلن و سایر محصولات پتروشیمی با کیفیت بالا در محیطی سالم، ایمن و سازگار با محیط زیست، مبتنی بر مدیریت بهینه منابع، ارتقاء سرمایه های انسانی و کسب رضایت همه ذینفعان سازمانی

ماموریت

چشم انداز

سازمانی رقابتی در کلاس جهانی با سودآوری پایدار و سرآمد در ایمنی در افق ۲۰۲۲

چشم انداز

ارزشها

۱- ایمنی
ما مسئولیت ایجاد محیطی سالم و ایمن برای کار در آریا ساسول را پذیرفته ایم.
۲- همبستگی
ما یک مجموعه با یک هدف و آرمان مشترک هستیم و نسبت به شرکت خود حمیّت داریم.
۳- اخلاق
ایجاد اعتماد و رفتار صادقانه، اساس کار ما می باشد.
۴- مشتری مداری
محصولات و خدمات پشتیبانی ما برای جلب رضایت مشتری می باشد.
۵- کارکنان
کارکنان خود را گرامی داشته، با آنان عادلانه و محترمانه رفتار نموده و زمینۀ ارتقای توانمندیهایشان را فراهم می نماییم.
۶- نتیجه گرایی
ما مسئولیت پیشبرد کارها را تا رسیدن به نتیجه مطلوب پذیرفته ایم.