ایمنی شغلی

اگر شما نتوانید ایمنی را مدیریت کنید ، قادر به مدیریت کسب وکارتان نیز نخواهید بود


واحد ایمنی شرکت پلیمر آریا ساسول به منظور رسیدن به اهداف و ماموریت ها در مسیر کسب و کار سازمان و حصول اطمینان در جایگاه مناسبی جهت آغاز حرکت به سمت عملکرد ایمن در تراز جهانی قرار گرفته است و اقدام به جاری سازی استاندارد های عالی عملکردی به شرح ذیل نموده است :

  • چشم انداز، ماموریت و ارزشهای شرکت پلیمر آریا ساسول تبدیل شدن به یک شرکت ایمن در تراز جهانی است.
  • شرکت پلیمر آریا ساسول پذیرفته است که ایمنی می بایست به عنوان سبک زندگی مد نظر قرار گیرد و نه صرفاً موضوعی برای تمرکز، به طوریکه لزوم رعایت ایمنی برای ما غیر قابل مذاکره بوده و تبدیل به فرهنگی در کسب وکار شده است.
  • پذیرش اینکه تولید برابر با ایمنی به همراه پایداری می باشد.
  • انجام دادن تمهیداتی که رهبری سازمان وکارکنان از ابتکار و نوآوری ایمنی اطمینان حاصل نمایند.
  • خواست شرکت پلیمر آریا ساسول در راستای بنا نهادن یک روند رو به پیشرفت به سمت فرهنگ ایمنی می باشد.
  • خواست شرکت پلیمر آریا ساسول مبنی بر ارتقاء و اعتلای برنامه های ابتکاری ایمنی موجود می باشد.
  • باور شرکت پلیمر آریا ساسول مبنی بر قابلیت پیشگیری شبه حواث و حوادث می باشد و همچنین ما به تبدیل شدن به یک واحد کسب و کار بدون حادثه متعهدیم.
  • اطمینان از تعریف فرایندهای جاری و یا جدید سازمان بر مبنای مدیریت ریسک می باشد.
  • توانمند سازی کارکنان با ارتقاء فرهنگ ایمنی در جهت استقرار شعار ایمنی (توقف ، تفکر ، ایمنی) از برنامه های شرکت می باشد.

همچنین، پیروی از رفتارهای ایمن (اصول ده گانه شرکت آریا ساسول) به منظور پیشگیری از حوادث پر خطر در نظر گرفته شده است.
با رعایت و پیاده سازی موارد ذکر شده فوق، نرخ وقوع حوادث قابل ثبت ( Recordable Case Rate) در شرکت پلیمر آریا ساسول به طور چشمگیری کاهش یافته است، بطوریکه توانستیم در پایان سال ۲۰۱۷ به نرخ ۰٫۰۳ که در حد عملکرد جهانی است دست پیدا کنیم .British council


قابل ذکر است که، شرکت پلیمر آریاساسول یکی از ۵۷ سازمان در سراسر جهان در سال ۲۰۱۷ بود که مفتخر به دریافت شمشیر افتخار جهت پیاده سازی سیستم برتر مدیریت ریسک ایمنی و بهداشت در محیط کار از شورای ایمنی انگلستان گردید.

نرخ حوادث قابل ثبت (RCR)

RCR
ستون: تاریخ - سطر: نرخ حوادث قابل ثبت