ارتباط با ما

مجتمع (عسلویه):

آدرس: استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
کدپستی: ۷۵۱۱۸۱۱۳۶۵
تلفن: ۸۵۹۲۰۰۰۰ ۲۱ ۹۸+
نمابر: ۳۷۲۶۶۰۰۸ ۷۷ ۹۸+

دفتر مرکزی:

آدرس:تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان ظفر، نبش خیابان شهید ناصری، پلاک ۲۵۵۱، برج کیان، طبقه هفتم
صندوق پستی: ۸۳۹۳-۱۵۸۷۵
کد پستی:۱۹۶۸۶۴۳۱۱۱
تلفن: ۸۵۹۲۰۰۰۰ ۲۱ ۹۸+
نمابر: ۸۸۶۴۵۱۹۳ ۲۱ ۹۸+

بازار و فروش :

ایمیل بازار : Marketing@aryasasol.com

 ایمیل فروش: SOP@aryasasol.com