فرم ارزیابی رضایتمندی تامین کنندگان

احتراماً نظر به ایجاد رابطه دو سویه و ایجاد تعامل و هم افزایی بیشتر ، فرایند نظرسنجی از تامین کنندگان محترم شرکت آریاساسول انجام می گیرد. امید است با ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده خود ما را در دستیابی به اهداف مورد نظر یاری فرماييد. همچنین ارائه توضیحات و مصادیق در خصوص آیتم هایی که امتیاز ضعیف و بسیار ضعیف می گیرند نیز راهگشای بهبود و اصلاح خواهد بود.

۱ کمترین امتیاز و ۵ بیشترین امتیاز می باشد.