فروش صادراتی

مشتری گرامی
با تشکر از علاقه شما به خرید محصولات شرکت پلیمر آریاساسول، لطفا" درخواست خرید صادراتی خود را به آدرس ایمیل Marketing@aryasasol.com ، همراه با نامه LOI در سربرگ شرکت با امضای مجاز شامل معرفی شرکت با درج خلاصه ای از فعالیتهای تجاری، به انضمام اسناد ثبت و آگهی تاسیس وکپی مجوز تجارت شرکت را برای ما ارسال کنید ( برای شرکتهای خارجی اسناد باید به زبان انگلیسی باشد یا رسماً به انگلیسی ترجمه شود) ، لطفاً از آدرس ایمیل با دامنه شرکت / سازمان خوداستفاده کنید ، ایمیل هایی که از Gmail ، yahoo یا سایر حساب های ایمیل عمومی ارسال می شوند قابل قبول نیستند و بررسی نخواهند شد.