فروش داخلی


پلی اتیلن

تامین محصول پلی اتیلن مورد نیاز مشتریان داخلی این شرکت از طریق بورس کالای ایران (www.Ime.co.ir) انجام میگردد.


سایر محصولات

با تشکر از علاقه شما به خرید محصولات شرکت پلیمر آریاساسول ، لطفاًدرخواست (LOI) خودرا شامل معرفی و خلاصه فعالیت های تجاری و تولیدی آن شرکت در سر برگ شرکت با امضای مجاز به انضمام کپی آگهی تاسیس درروزنامه رسمی را به آدرس ایمیل sop@aryasasol.com ارسال نمایید. برای انجام مکاتبات از آدرس ایمیل با دامنه شرکت سازمان خود استفاده کنید ، ایمیل هایی که از Gmail ، yahoo یا سایر حساب های ایمیل عمومی ارسال می شوند قابل قبول نیستند و بررسی نخواهند شد.