آگهی دعوت به مناقصه عمومی ارائه خدمات درمانی و اورژانسی

از آنجاییکه شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد خدمات درمانی و اورژانسی خود را به پیمانکار توانمند و دارای صلاحیت واگذار نماید؛ از کلیه شرکت های فعال و باسابقه مرتبط با موضوع دعوت می شود با توجه به شرایط زیر نسبت به دریافت اسناد و مدارک مناقصه اقدام نمایند:
۱- موضوع مناقصه: ارائه خدمات درمانی و اورژانسی.
۲- نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای با حق ارزیابی کیفی.
۳- محل اجرای کار: کارخانه شرکت پلیمر آریاساسول و سایر محل های مدنظر شرکت.
۴- تاریخ دریافت اسناد و مدارک مناقصه:
روز دوشنبه تاریخ ۱۴/۰۹/۱۴۰۱٫
۵- نحوه دریافت و محل دریافت اسناد و مدارک مناقصه:
اسناد مناقصه به صورت الکترونیک و از طریق رایانامه به آدرس رایانامه معرفی شده ارسال خواهد شد.
کلیه شرکت های متقاضی شرکت در مناقصه بایستی نسبت به ارسال نامه کتبی (اعلام آمادگی) به همراه آدرس رایانامه معتبر به نشانی samadia@aryasasol.com اقدام نموده و سپس ارسال رایانامه را به شماره تماس ذیل از طریق پیامک اعلام نمایند.


پایان مزایده: 23 آذر 1401
آگهی تجدید مناقصه خدمات لجستیک

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد انجام خدمات لجستیک خود را به پیمانکار توانمند و دارای صلاحیت واگذار نماید؛


پایان مزایده:
مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی شرکت پلیمر آریاساسول مزایده شماره: ASPC-401/2107/S

شرکت پلیمر آریاساسول(سهامی عام) در نظر دارد بشکه های فلزی و پلاستیکی ۲۲۰ لیتری به صورت پرس شده را از طریق مزایده واگذار نماید،


پایان مزایده: 15 آذر 1041
آگهی دعوت به مناقصه عمومی یک مرحه‌ای با حق ارزیابی کیفی احداث جاده و تاسیسات درب شرقی مناقصه شماره: ASPC-401/2173/CA

شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) در نظر دارد برای پروژه احداث جاده و تاسیسات درب شرقی اقدام به برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ­ای با حق ارزیابی کیفی نمايد ،


پایان مزایده: 13 آذر 1401
مزایده عمومی فروش وکس ضایعاتی شرکت پلیمر آریاساسول

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد اقلام مازاد و ضایعاتی زیر را از طریق مزایده واگذار نماید،


پایان مزایده: 2 آذر 1401
آگهی تجدید مناقصه انجام خدمات لجستیک

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد انجام خدمات لجستیک خود را به پیمانکار توانمند و دارای صلاحیت واگذار نماید؛ از کلیه شرکت‌های فعال و باسابقه مرتبط با موضوع دعوت می­شود با توجه به شرایط زیر نسبت به دریافت اسناد و مدارک مناقصه اقدام نمایند:


پایان مزایده: 21 آبان 1401
مزایده عمومی فروش رله، پروژکتور و فیکسچر (نوبت دوم) مزایده شماره: ASPC-401/2099/S

شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) در نظر دارد اقلام مازاد و ضایعات خود به شرح جدول زیر را در طول مدت یک سال و طی مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت بعمل مي­آيد ضمن دریافت اسناد پیشنهاد قیمت خود را حداکثر تا تاریخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۱ مطابق شرایط مندرج در اسناد ارسال نمایند.


پایان مزایده: 22 آبان 1401
آگهی فراخوان عمومی شناسائی شرکت های مهندسین مشاور ارائه دهنده خدمات انجام مطالعات و طراحی مفهومی وپایه فضاهای انبار بیرون از مجتمع و ساختمان اداری واحد لجستیک واقع در داخل مجتمع شرکت پلیمر آریاساسول

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی اقدام به شناسایی شرکت های مهندسین مشاور واجدشرایط و صاحب صلاحیت در زمینه انجام مطالعات و طراحی مفهومی و پایه  فضاهای انبار بیرون از مجتمع در محوطهای به مساحت ۳٫۲ هکتار و ساختمان اداری واحد لجستیک به انضمام کیوسک های مستقر در ورودی های انبار محصول واقع در داخل مجتمع شرکت پلیمر آریاساسول نماید.


پایان مزایده: 8 آبان 1401
فراخوان عمومی شناسایی سازندگان و شرکت های دانش بنیان دارای تخصص و تجربه‌ی کافی در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

شرکت پلیمر آریاساسول واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) در نظر دارد، در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت هر چه بیشتر از سازندگان داخلی در سال ۱۴۰۱ »تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین« و با هدف تکمیل و توسعه بانک اطلاعاتی منابع خود نسبت به شناسایی و ارزیابی سازندگان واجد صلاحیت در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات صنعت نفت،گاز و پتروشیمی اقدام نماید.


پایان مزایده: 6 ابان 1401
آگهی فراخوان عمومی شناسائی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات انجام مطالعات خوردگی زیر عایق برای سیستم‌های پایپینگ واحدهای عملیاتی و بهره برداری مجتمع شرکت پلیمر آریاساسول

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد جهت تکمیل بانک اطلاعاتی پیمانکاران خود، از طریق فراخوان عمومی اقدام به شناسایی شرکت‌های  واجد شرایط و صاحب صلاحیت در زمینه انجام مطالعات خوردگی زیر عایق برای سیستم‌های پایپینگ واحدهای عملیاتی و بهره برداری مجتمع نماید.


پایان مزایده: 24 مهر 1401
آگهی فراخوان عمومی شناسائی تامین کنندگان دو دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس مدل ۲۰۲۰ با موتور ۲۷۰۰ سی سی شرکت پلیمر آریاساسول

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد جهت تکمیل بانک اطلاعاتی پیمانکاران خود، از طریق فراخوان عمومی اقدام به شناسایی شرکت های  واجد شرایط و صاحب صلاحیت در زمینه تامین خودرو تویوتا  هایلوکس مدل ۲۰۲۰  با موتور ۲۷۰۰ سی سی نماید.


پایان مزایده: 5 مهر 1401
آگهی فراخوان عمومی شناسائی شرکت های ارائه دهنده خدمات طراحی و اجرای دکوراسیون فضاهای اداری شرکت پلیمر آریاساسول

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد جهت تکمیل بانک اطلاعاتی پیمانکاران خود، از طریق فراخوان عمومی اقدام به شناسایی شرکت‌های  واجد شرایط و صاحب صلاحیت در زمینه ارائه خدمات طراحی و اجرای دکوراسیون فضاهای اداری نماید.


پایان مزایده: 20 مهر 1401
آگهی فراخوان عمومی شناسائی تامین‌کنندگان تجهیزات ایمنی و آتش نشانی شرکت پلیمر آریاساسول

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد جهت تکمیل بانک اطلاعاتی تامین‌کنندگان خود، از طریق فراخوان عمومی اقدام به شناسایی تامین‌کنندگان واجد شرایط و صاحب صلاحیت در زمینه تامین تجهیزات ایمنی و آتش نشانی نماید.


پایان مزایده: 4 مهر 1401
آگهی دعوت به مناقصه عمومی ارائه خدمات لجستیک

از آنجایی که شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد خدمات لجستیک خود را به پیمانکار توانمند و دارای صلاحیت واگذار نماید؛ از کلیه شرکت های فعال و باسابقه مرتبط با موضوع دعوت می شود با توجه به شرایط زیر نسبت به دریافت اسناد و مدارک مناقصه اقدام نمایند:


پایان مزایده:
آگهی فراخوان عمومی شناسائی تامین‌کنندگان تجهیزات ایمنی و آتش نشانی شرکت پلیمر آریاساسول

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد جهت تکمیل بانک اطلاعاتی تامین‌کنندگان خود، از طریق فراخوان عمومی اقدام به شناسایی تامین‌کنندگان واجد شرایط و صاحب صلاحیت در زمینه تامین تجهیزات ایمنی و آتش نشانی نماید. به همین منظور از تمامی شرکت‌های دارای تجربه تامین کالا از هر یک از برندهای مندرج در جدول زیر دعوت می‌گردد در صورت تمایل به همکاری حداکثر تا تاریخ ۴ مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ارسال رزومه و سوابق فروش (سه سال گذشته) با درج موضوع فراخوان در عنوان ایمیل به آدرس Sourcing@aryasasol.com اقدام نمایند.


پایان مزایده: 4 مهر 1401
آگهی فراخوان عمومی شناسائی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات حمل و نقل (داخلی و خارجی) و ترانزیت شرکت پلیمر آریاساسول

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد جهت تکمیل بانک اطلاعاتی پیمانکاران خود، از طریق فراخوان عمومی اقدام به شناسایی شرکت‌های  واجد شرایط و صاحب صلاحیت در زمینه ارائه خدمات حمل و نقل (داخلی و خارجی) و ترانزیت نماید. به همین منظور از تمامی شرکت‌های دارای تجربه در هر یک از حوزه‌های ذیل دعوت می‌گردد در صورت تمایل به همکاری حداکثر تا تاریخ ۶ مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ارسال رزومه و سوابق اجرائی (سه سال گذشته) با درج موضوع فراخوان در عنوان ایمیل به آدرس Sourcing@aryasasol.com اقدام نمایند.


پایان مزایده: 6 مهر 1401
آگهی فراخوان عمومی تامین‌کنندگان تجهیزات و ماشین آلات لجستیکی و باربرداری شرکت پلیمر آریاساسول

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد جهت تکمیل بانک اطلاعاتی تأمین کنندگان خود، از طریق فراخوان عمومی اقدام به شناسایی تامین‌کنندگان واجد شرایط و صاحب صلاحیت در زمینه تامین تجهیزات و ماشین‌آلات لجستیکی و باربرداری (لیفتراک‌های ضد انفجار و معمولی – ریچ استاکر – تارت تراک – و جرثقیل‌های ثابت و متحرک) نماید.


پایان مزایده: 28 شهریور 1401
مزایده عمومی فروش آهن آلات ضایعاتی، کانتینر برش خورده و کابل مزایده شماره: ASPC-401/2102/S

شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) در نظر دارد اقلام ضایعات خود به شرح جدول زیر را در طول مدت یک سال و طی مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت بعمل مي­آيد ضمن دریافت اسناد پیشنهاد قیمت خود را حداکثر تا تاریخ ۲۷/۰۶/۱۴۰۱ مطابق شرایط مندرج در اسناد ارسال نمایند.


پایان مزایده: 27 شهریور
مزایده عمومی فروش روغن ضایعاتی با بشکه شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) مزایده شماره: ASPC-401/2101/S

شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) در نظر دارد روغن ضایعاتی با بشکه خود به مقدار تقریبی ۱۰۰،۰۰۰کیلو گرم را در طول مدت یک سال و طی مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت بعمل مي­آيد از تاریخ ۰۶/۰۶/۱۴۰۱ با دریافت اسناد و مدارک مزایده، پیشنهاد قیمت خود را حداکثر تا تاریخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۱ مطابق شرایط مندرج در اسناد ارسال نمایند.


پایان مزایده: 23 شهریور 1401
آگهی دعوت به مزایده عمومی فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی ۲۲۰ لیتری مزایده شماره: ASPC-401/2103/S

شرکت پلیمر آریاساسول(سهامی عام) در نظر دارد بشکه های فلزی و پلاستیکی ۲۲۰ لیتری را از طریق مزایده واگذار نماید، لذا بدین­وسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می‌شود به آدرس وب­سایت شرکت، بخش تامین کنندگان (مزایده و مناقصه) مراجعه نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند. آخرین مهلت ارایه پیشنهاد‌های قیمت حداکثر تا ساعت ۱۶ روز شنبه تاریخ ۱۲/۰۶/۱۴۰۱ خواهد بود.


پایان مزایده: 12 شهریور 1401

ما را دنبال کنید

اطلاعات تماس

مجتمع:
آدرس (عسلویه): استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
کدپستی: 7511811365
تلفن: 85920000 21 98+
نمابر: 37266008 77 98+

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان ظفر،
نبش خیابان شهید ناصری، پلاک 2551، برج کیان، طبقه هفتم
کدپستی: 1968643111
صندوق پستی: 8393-15875
تلفن: 85920000 21 98+
نمابر: 88645199 21 98+

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پلیمر آریاساسول می باشد © طراحی و پیاده سازی توسط روابط عمومی شرکت پلیمر آریا ساسول