شرکت در یک نگاه

تاریخچه آریاساسول

تاریخچه آریاساسول

وجود منابع عظیم گازی و نفتی در خلیج فارس که بخش عمده‌ای از آن نیز در حوزه گازی پارس جنوبی متمرکز گردیده است، موجب شد توجه مسئولین محترم نظام و در نهایت مدیریت محترم صنعت به بازیابی این منابع و سرمایه‌گذاری در منطقه پارس جنوبی معطوف شود. از این رو برنامه ساخت ۱۷ مجتمع پتروشیمی در این منطقه از کشور، در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. در این راستا و با توجه به برنامه‌های استراتژیک تدوین شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، واگذاری مجتمع‌های تولیدی پتروشیمی به بخش خصوصی با گستردگی بیشتر دنبال شد.

آریاساسول در یک نگاه

فروش داخلی

۲۰%
فروش داخلی

ظرفیت تولید پلی اتیلن متوسط و سنگین

۳۷۵,۰۰۰ تن
در سال

صادرات

۸۰%
صادرات به بازارهای جهانی

ظرفیت تولید پلی اتیلن سبک

۳۷۵,۰۰۰ تن
در سال

تعداد پرسنل

۹۲۴ نفر قرارداد مستقیم
۱۵۰۰ نفر پیمانکاری

ظرفیت تولید الفین

۱,۱ میلیون تن
در سال