شرکت در یک نگاه

تاریخچه آریاساسول

تاریخچه آریاساسول

وجود منابع عظیم گازی و نفتی در خلیج فارس که بخش عمده‌ای از آن نیز در حوزه گازی پارس جنوبی متمرکز گردیده است، موجب شد توجه مسئولین محترم نظام و در نهایت مدیریت محترم صنعت به بازیابی این منابع و سرمایه‌گذاری در منطقه پارس جنوبی معطوف شود. از این رو برنامه ساخت ۱۷ مجتمع پتروشیمی در این منطقه از کشور، در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. در این راستا و با توجه به برنامه‌های استراتژیک تدوین شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، واگذاری مجتمع‌های تولیدی پتروشیمی به بخش خصوصی با گستردگی بیشتر دنبال شد.

آریاساسول در یک نگاه

فروش داخلی

۲۰%
فروش داخلی

ظرفیت تولید پلی اتیلن متوسط و سنگین

۳۷۵,۰۰۰ تن
در سال

صادرات

۸۰%
صادرات به بازارهای جهانی

ظرفیت تولید پلی اتیلن سبک

۳۷۵,۰۰۰ تن
در سال

تعداد پرسنل

۹۲۴ نفر قرارداد مستقیم
۱۵۰۰ نفر پیمانکاری

ظرفیت تولید الفین

۱,۱ میلیون تن
در سال
مدیر عامل

پیام مدیرعامل

دوستی و برادری خانواده آریا‌ ساسول كه زاییده همكاری و ایستادگی در مقاطع سخت می باشد در صنعت كشور مثال زدنی است و اینجانب به عنوان مدیر عامل شركت باور دارم كه این همدلی و همراهی مهمترین سرمایه شركت در فرازها و فرودهای متعدد پیش روی سازمان خواهد بود. ثبت ركوردهای تاریخی در تولید، موفقیت های چشمگیر در ایمنی و صحه‌گذاری عملكرد زیست محیطی شركت از سوی ارگان های ملی و بین المللی تنها نمونه ای از موفقیت های پیشین شركت بوده كه مایه افتخار، مباهات و غرور همگان است. علی رغم موفقیت های یاد شده، مسیر پیش رو مسیری هموار نیست و حفظ و توسعه این سرمایه ملی، كماكان مستلزم تلاش همدلانه و از خود گذشتگی همكاران است.