شرکت در یک نگاه

تاریخچه آریاساسول

تاریخچه آریاساسول

وجود منابع عظیم گازی و نفتی در خلیج فارس که بخش عمده‌ای از آن نیز در حوزه گازی پارس جنوبی متمرکز گردیده است، موجب شد توجه مسئولین محترم نظام و در نهایت مدیریت محترم صنعت به بازیابی این منابع و سرمایه‌گذاری در منطقه پارس جنوبی معطوف شود. از این رو برنامه ساخت ۱۷ مجتمع پتروشیمی در این منطقه از کشور، در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. در این راستا و با توجه به برنامه‌های استراتژیک تدوین شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، واگذاری مجتمع‌های تولیدی پتروشیمی به بخش خصوصی با گستردگی بیشتر دنبال شد.

آریاساسول در یک نگاه

فروش داخلی

۱۱%
فروش داخلی

ظرفیت تولید پلی اتیلن متوسط و سنگین

۳۰۰,۰۰۰ تن
در سال

صادرات

۸۹%
صادرات به بازارهای جهانی

ظرفیت تولید پلی اتیلن سبک

۳۰۰,۰۰۰ تن
در سال

تعداد پرسنل

۹۲۴ نفر قرارداد مستقیم
۱۵۰۰ نفر پیمانکاری

ظرفیت تولید الفین

۱ میلیون تن
در سال
مدیر عامل

پیام مدیرعامل

دوستی و برادری خانواده آریا‌ ساسول كه زاییده همكاری و ایستادگی در مقاطع سخت می باشد در صنعت كشور مثال زدنی است و اینجانب به عنوان مدیر عامل شركت باور دارم كه این همدلی و همراهی مهمترین سرمایه شركت در فرازها و فرودهای متعدد پیش روی سازمان خواهد بود. ثبت ركوردهای تاریخی در تولید، موفقیت های چشمگیر در ایمنی و صحه‌گذاری عملكرد زیست محیطی شركت از سوی ارگان های ملی و بین المللی تنها نمونه ای از موفقیت های پیشین شركت بوده كه مایه افتخار، مباهات و غرور همگان است. علی رغم موفقیت های یاد شده، مسیر پیش رو مسیری هموار نیست و حفظ و توسعه این سرمایه ملی، كماكان مستلزم تلاش همدلانه و از خود گذشتگی همكاران است.