تاریخچه مدیریت

تاریخچه مدیریت آریاساسول

اردیبهشت ۲۱

محمدرضا حیدرزاده

محمدرضا حیدرزاده

از ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

اردیبهشت ۲۱

امیرحسین بحرینی

امیر حسین بحرینی

از ۲۱ تیر ۱۳۹۵

تیر ۲۰

حمید وفایی

وفایی

از ۸ مهر ۱۳۹۳

مهر ۷

حمیدرضا رستمی

rostami2

از ۲۱ تیرماه ۱۳۹۳

شهریور ۲۱

اریک روپر

eric2

از ۱ تیر ۱۳۹۰

تیر ۱

عباس شعری مقدم

sharrimoghaddam

از ۱ تیر ۱۳۸۷

خرداد ۱۳

مایک پیترسون

Peterson2

از ۱۳ خرداد ۱۳۸۵

اسفند ۱۲

یوهان شله

schelle2

از ۱۶ اسفند ۱۳۸۳

اسفند ۷

علی فضلیانی

Ali-Fazliani2

از ۷ اسفند ۱۳۸۱