تاریخچه مدیریت

تاریخچه مدیریت آریاساسول

۱۳۹۵
تیر ۲۱

امیرحسین بحرینی

امیر حسین بحرینی

۲۱ تیر ۱۳۹۵ تاکنون

۱۳۹۳
مهر ۸

حمید وفایی

وفایی

از ۸ مهر ۱۳۹۳ تا ۲۰ تیر ۱۳۹۵

تیر ۲۱

حمیدرضا رستمی

rostami2

از ۲۱ تیرماه ۱۳۹۳ تا ۷ مهر ۱۳۹۳

۱۳۹۰
تیر ۱

اریک روپر

eric2

از ۱ تیر ۱۳۹۰ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۲

۱۳۸۷
تیر ۱

عباس شعری مقدم

sharrimoghaddam

از ۱ تیر ۱۳۸۷ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۰

۱۳۸۵
خرداد ۱۳

مایک پیترسون

Peterson2

از ۱۳ خرداد ۱۳۸۵ تا ۳۱ خرداد ۱۳۸۷

۱۳۸۳
اسفند ۱۲

یوهان شله

schelle2

از ۱۶ اسفند ۸۳ تا ۱۲ خرداد ۱۳۸۵

۱۳۸۱
اسفند ۷

علی فضلیانی

Ali-Fazliani2

از ۷ اسفند ۱۳۸۱ تا ۱۵ اسفند ۱۳۸۳