چشم انداز، ماموریت،ارزش ها

ماموریت ما (Our Mission)

تولید اتیلن، پلی‌اتیلن و سایر محصولات پتروشیمی با کیفیت بالا در محیطی سالم، ایمن و سازگار با محیط زیست، مبتنی بر مدیریت بهینه منابع، ارتقاء سرمایه های انسانی و کسب رضایت همه ذینفعان سازمانی

ماموریت

چشم‌انداز ما (Our Vision)

سازمانی رقابتی در کلاس جهانی با سودآوری پایدار و سرآمد در ایمنی

چشم انداز

تعهدات ما (Our Commitments)

ما خود را به اجرا و تحقق موارد ذیل متعهد می دانیم:

 • شناسایی و استقرار ارزش های سازمانی، سیاست‌ها، استراتژی ها و اهداف راهبردی و برنامه های اجرایی مربوطه مبتنی بر توانایی ها و قابلیت های درونی، با بکارگیری سیستم مدیریت یکپارچه ریسک ها و فرصت های سازمان در راستای تحقق چشم انداز و برآورده نمودن نیازمندی ها، الزامات و انتظارات ذینفعان سازمانی.
 • شناسایی و حصول اطمینان از رعايت قوانين، مقررات و سایر الزامات مرتبط با سیستم مدیریت یکپارچه.
 • حصول اطمینان از تأمین منابع لازم و اجرای مؤثر سیستم های مدیریتی استقرار یافته جهت دستیابی به رضایت ذینفعان، تحقق اهداف کلان و خرد و مدیریت اثربخش ریسک ها و فرصت های شناسایی شده سازمانی.
 • تعهد به پیشگیری از آلودگی، حفظ و صیانت از محیط زیست، استفاده بهینه از منابع، حذف خطرها و پیشگیری از بروز حوادث محیط کار و فرآیندی، جراحات فردی، بیماری های شغلی و خسارت به اموال و تجهیزات از طریق استقرار، بکارگیری و حفظ سیاست های کارآمد، مدیریت ریسک ها و فرصت ها، پیاده سازی و حفظ سیستم مدیریت ایمنی فرآیند و اطلاع رسانی های مؤثر به طرف های ذینفع سازمانی.
 • پرورش فرهنگ مشارکت، مشاوره و ارتقاء آگاهی به مسائل کیفی، بهداشتی، ایمنی، زیست محیطی، مصرف انرژی، مدیریت ریسک، ایمنی ترافیک جاده ای، ارتباط با مشتریان، امنیت اطلاعات، تداوم و خدمات فاوا به طوریکه با تکیه بر آن ها، تمامی کارکنان و تأمین کنندگان بتوانند در جهت کار بدون حادثه، مدیریت بهتر آلاینده ها، پسماندها، فاضلاب، انرژی و منابع طبیعی، حفظ سلامت جسمی و روانی نیروی انسانی و مشتری مداری تلاش نمایند.
 • توانمندسازی و توسعه شایستگی های کارکنان به منظور تحقق چشم انداز و اهداف سازمانی.
 • ارتقاء سطح امنیت اطلاعات و کیفیت خدمات فاوا و ایجاد چارچوب استاندارد به منظور حصول اطمینان از محرمانگی اطلاعات در برابر دسترسی غیرمجاز، دسترس پذیری اطلاعات برای افراد مجاز و حفظ صحت و یکپارچگی اطلاعات در برابر تغییرات غیرمجاز.
 • تعهد به نظارت، بازنگری و بهبود مستمر سیستم و عملکرد کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت حرفه ای، انرژی، ایمنی ترافیک جاده ای، ارتباط با مشتریان، امنیت اطلاعات، تداوم و مدیریت خدمات فاوا و ریسک های سازمان.
 • حصول اطمینان از دسترسی به زیرساخت ها، سیستم ها و اطلاعات لازم جهت تحقق اهداف سازمان و استفاده بهینه از منابع انرژی های برگشت ناپذیر.
 • تعهد به خرید مواد، کالا و خدمات و طراحی مناسب فعالیت ها با هدف بهبود عملکرد انرژی.
 • تعهد به تامین زیرساخت های مناسب حمل و نقل و فرهنگ سازی ایمنی ترافیک جاده ای.
 • ایجاد مکانیزم اثربخش جهت دریافت مناسب صدای مشتریان و ارائه بازخوردهای مناسب
 • ایجاد ساز و کار مؤثر به منظور پشتیبانی از عملیات کسب و کار و تداوم خدمات فاوا در شرایط بحران از طریق شناسایی رخدادهای مخرب و پیشگیری از تکرار آن ها.
 • راهبری، پشتیبانی و آگاهی رسانی کارکنان در راستای اجرای اثربخش سیستم های مدیریتی استقرار یافته در سازمان

اهداف راهبردی ما (Our Objectives)

 1. ایجاد سود پایدار
 2. کیفیت پایدار
 3. رشد پایدار
 4. توسعه محصولات
 5. بهبود فرآیندهای اجتماعی و HSE
 6. راهبری هزینه
 7. یکپارچه‌سازی نظام‌های مدیریتی
 8. توسعه سیستم‌های کنترل داخلی
 9. برنامه‌ریزی، کنترل و پیگیری کارآمد
 10. ارتقاء دانش، مهارت و شایستگی کارکنان

ارزش های سازمانی ما (Our Values)

به منظور افزایش دامنه اثرگذاری و تسریع در نهادینه سازی ارزشهای شرکت، فهرست ارزشهای سازمانی در قالب واژه "BELIEFS" مختصر نویسی شده است:
 • کارکنان مسئولیت ایجاد یک محیط سالم و ایمن برای کار و زندگی را پذیرفته و به آن پایبندند.
 • کارکنان بر این باورند که دست‌یابی به اهداف عالی سازمانی با نیروی انسانی سالم و تندرست میسر می گردد.
 • کارکنان فرهنگ " کار ایمن" را پذیرفته، برای ارتقای آن تلاش نموده و متعهد به گذراندن دوره های آموزش ایمنی لازم، می‌باشند.
 • تمامی کارکنان به کاهش آثار زیان بار دارایی‌ها و فناوری‌های سازمان بر محیط زیست (آب، هوا،خاک) و کاهش آلایندگی، مصرف صحیح انرژی، کاهش ضایعات و بازیافت آن، توسعه فناوری‌های سبز و پایداری منابع متعهد می‌باشند.
 • در برنامه‌ریزی‌ها، تجارب گذشته و عملکردهای برتر را با اولویت اول و به منظور پیشگیری از حوادث و اتفاقات بکار گرفته می‌شود.
 • کارکنان معیارهای بین المللی و قانونی پذیرفته شده در مورد سلامتی، ایمنی و محیط زیست را همواره رعایت می‌‌کنند. کارکنان به اهمیت ایمنی آگاه می‌باشند و هر فعالیت غیر ایمن را فوراً متوقف می‌نمایند.
 • کارکنان با بکارگیری‌سامانه مناسبی، ایمنی را پایش نموده و حتی هر اتفاق و حادثه کوچکی را گزارش می‌نمایند.
 • کارکنان محیط کار خود را تمیز و مرتب نگاه داشته و بدینوسیله بر بهداشت و سلامت محیط کار می‌افزایند. همه کارکنان وسایل ایمنی شخصی لازم را در اختیار داشته و ملزم به استفاده از آن می‌باشند.
 • کلیه پیمانکاران و ارائه دهندگان خدمات نیز خود را ملزم به رعایت موارد مذکور می‌دانند.
 • کارکنان پیرامون ایمنی, سلامت و بهداشت ، فرای مرزهای سازمانی می اندیشند و جهت ارتقاء آن در منطقه اقتصادی پارس کوشا می‌باشند.
 • پيش از هر چيز، کارکنان به دنبال شناسايي فرايندهاي غير اثربخش بوده و فرآيندها را به طور مستمر در راستاي مدل كسب و كار شركت اصلاح و به روزآوري مي‌نمايند. در اين راستا فرآيندهاي موازي، اطلاعات ضروري كه در دسترس نيستند، دستورالعمل هاي ضروري كه كماكان تهيه نشده اند، دستورالعمل هايي كه به شكل مستمر به روزآوري نشده اند و دستورالعمل‌هايي كه فاصله چشمگير از نتايج برنامه‌ريزي شده دارند را به عنوان مهمترین مصادیق در شناسایی مشکلات فرآیندی، اصلاح می‌نمایند.
 • کارکنان باور دارند كه زيرساخت هاي فن آورانه، بخش جدايي ناپذیر از کسب و کار بوده و توسعه هوشمندانه سيستم هاي مكانيزه و همچنين يكپارچه سازي سيستم هاي موجود مي‌تواند بر اثربخشي فعاليت هاي شركت بيافزايد.
 •  در شركت پلیمر آريا ساسول بواسطه تفکیک شفاف وظایف ، پرسنل مشتاقانه مسئولیت‌های محوله را به اجرا نهاده و در قبال آن پاسخگو می‌باشند.
 •  کارکنان می‌دانند كه مي‌بايست پيگيري فعاليت‌هاي گروهي كه به ديگران واگذار نموده اند تا كسب نتيجه نهايي ادامه داده و در قبال آنها مسئوليت پذير باشند.
 • رضایت‌مندی تمامی ذینفعان در تمامی امور، مصداق اثر بخش بودن فعالیت‌هاست.
 •  افراد اثربخش و كارا در شركت آرياساسول مورد تقدير قرار گرفته و نيروهاي انساني با اثربخشي پايين‌تر در راستاي بهبود عملكرد خود مورد حمايت شركت و ساير كاركنان مي‌باشند. در صورتي كه فردي نتواند به استانداردهاي مورد نياز شركت برسد جايي در مجموعه بزرگ آريا ساسول نخواهند داشت.
 •  کارکنان با گشادگي ضعف‌هاي خود و شركت را شناسايي نموده و با پذيرش متواضعانه برتري سايرين, به دنبال كسب مزيت رقابتي از طريق يادگيري از سايرين و رفع ضعف هاي خود مي باشند.
 •  كسب نتايج عالي، بخشي از آرمان كليه كاركنان شركت بوده و کارکنان خود را در سطح جهاني مي‌دانند.
 •  كاركنان شركت در خصوص منابع در اختيار و نحوه تخصیص مناسب آن، نگاهی مسئولانه دارند.
 •  کلیه کارکنان با اثربخشی در کارها به دنبال افزایش فروش و سودآوری می‌باشند.
 •  کارکنان باور دارند كه اثربخشی منجر به ارتقای عملیاتی خواهد شد.
 •  کارکنان تصویری مناسب از خواسته‌های مشتریان در ذهن خود ایجاد می‌نمایند .
 •  کارکنان از رهگذار فعالیت‌های سازمانی به شکل اثربخش و مسئولانه، تصویر مناسبی از شرکت در ذهن مشتریان ایجاد می‌نمایند.
 •  در مسیر اثر بخشی سازی فعالیت‌ها، از شکوفایی خلاقیت و رویکردهای نوآورانه، استقبال شده و از سوی شرکت مورد حمایت قرار میگرند.
 • رفتار کارکنان بر اساس دوستی، صداقت و شفافیت و احترام متقابل می‌باشد یعنی با دیگران آنطور رفتار می‌نمایند که دوست دارند با خودشان رفتار شود.
 • کارکنان به عقاید و باورهای تمامی همکاران شرکت احترام گذاشته و از آزادی بیان استقبال می‌نمایند.
 • كاركنان شركت آرياساسول انتقاد را سازنده دانسته و از سوي ديگر, انتقادات سايرين را با گشادگي شنيده و پذيرا مي‌باشند.
 • ايجاد فرصت‌هاي برابر براي تمامی كاركنان آریا ساسول مورد پذيرش و حمايت كليه كاركنان مي‌باشد. مليت، نژاد، تعلق به گروه‌ها و طوايف، وابستگي‌هاي خانوادگي و سياسي، جنسيت، مذهب و ساير مرزبندي‌هاي انساني، توجيه كننده ناعدالتي در شركت پلیمر آریاساسول نمي‌باشند.
 • آزار و اذيت به همكاران به هيچ عنوان پذيرفته نبوده و از سوي ساير همكاران و مديران شركت با دقت بررسي شده و با آن برخورد مي‌گردد.
 • مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي در شركت ما ممنوع مي‌باشد. شركت به عنوان يك رفتار انساني در مرحله اول به منظور رفع اينگونه مشكلات، بيماران را مورد حمايت قرار داده و در نهايت در صورت ادامه اينگونه رفتارها از حضور اين افراد در محيط كار جلوگيري مي‌نمايد.
 • کارکنان شرکت پلیمر آریا ساسول در تمام ابعاد کار و زندگی جهت کسب نتایج عالی و پایدار یار و همراه یکدیگر می‌باشند .
 • کارکنان مشوق یکدیگر در توسعه مهارتهای ضروری محیط کار خود می‌باشند.
 • عزت نفس کارکنان همواره حفظ شده و اسرار خصوصی زندگی ایشان محرمانه تلقی می‌گردد.
 • دوره های آموزشی مرتبط با کار و فرصت های پیشرفت شغلی, برای همه کارکنان فراهم می‌‌باشد.
 • ارتقاء کارکنان همواره امری مهم است و در این مسیر زمینه توانمند سازی فراهم گردیده است.
 • کارکنان با توجه به عملکرد خود مورد ارزیابی و تشویق قرار می‌گیرند.
 • کارکنان شرکت اعتقاد دارند که هیچ یک از آنها باهوش‌تر از سایرین نیست. لذا پشتکارو خرد جمعی را ارج می‌نهند.
 • در شرکت ، شایسته سالاری اساس انتصابات می‌باشد.
 • کارکنان هرگز از حال و احوال هم غافل نشده و ضمن درک متقابل، به سرعت به یاری نیازمندان می ‌شتابند.
 • کارکنان در ترویج صفات حرفه‌ای و انسانی، خود را سفیران "فرهنگ آریا ساسول" دانسته و خود را متعهد به ترویج این فرهنگ به خانواده و جامعه میدانند.
 • كليه كاركنان خود را متعهد به حفظ اطلاعات در دسترس خود دانسته و اين اطلاعات را بخشي از سرمایه شركت مي‌دانند. تبادل اطلاعات در شرکت با رعایت، محرمانه بودن و در چارچوپ ضرورتهای کاری، واقعی بودن، اصول اخلاقی، بهره‌برداری مسئولانه و محدودیت ها انجام می‌شود.
 • وفاداري به سازمان در ميان كاركنان به عنوان يك اصل اساسي مورد پذيرش قرار گرفته و حمايت از دست آوردهاي كليدي حاصل شده موجب غرور كاركنان است.
 • کارکنان در بهره‌برداری از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ، به آسیب پذیری تجهیزات در امر سوء استفاده حساس بوده و استاندارد‌های امنیت اطلاعات را رعایت می‌کنند.
 • كاركنان خود را متعهد به ارائه اطلاعات صحيح و كامل در خصوص فعاليت هاي شركت دانسته و در گزارشات خود از ارائه اطلاعات ناصحيح پرهيز مي‌كنند.
 • حضور در شبكه‌هاي اجتماعي از سوي شركت تشويق مي شود. با اين وجود ارائه اطلاعات محرمانه در خصوص شركت و همچنين اظهارنظرهاي خلاف واقع در شبكه هاي اجتماعي مجاز نمي باشد.
 • كاركنان خود را متعهد به حفظ اموال شركت كه به شكل اماني در اختيار آنها است, مي‌دانند و از استفاده شخصی (غیر سازمانی) از آنها پرهیز می کنند.
 • کارکنان انتقادات سازمانی یا حاصل مشاهدات از مشکلات را درکمال صداقت، تنها از مجاری رسمی و تعریف شده به تصمیم گیرندگان انتقال می دهند.
 • حضور در مشاغل ديگر كه مي‌تواند بر عملكرد فرد در شركت اثرگذار باشد، از سوی کارکنان نفی و پرهیز می شود.
 • حضور در فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي كه در تضاد با منافع شركت باشد توسط کارکنان پیگیری نمی‌شود .
 • کارکنان بر اين باور هستن كه ارائه مشاوره به ساير شركت‌ها مي‌تواند زمينه تعالي كلي كشور و فرد را فراهم آورده و داراي منفعت دوطرفه براي شركت و فرد باشد. با اين وجود کارکنان همواره مراقبند که این گونه فعالیت‌ها بر عملكرد فرد در شركت تاثير منفي نداشته ، موجب تحمیل زیان به سرمایه دانشی و اطلاعاتی شرکت نشده و یا در تضاد با منافع شرکت نباشد.
 • از حضور خود و بستگان درجه یک به عنوان همكار در شركت‌هايي كه به هر شكل داراي تضاد منافع با شركت پليمر آرياساسول مي‌باشند خودداری می‌نمایند.
 • انجام فعاليت‌هاي شخصي در ساعات کاری به منزله تضییع حقوق شرکت تلقی می‌گردد.
 • دوستي‌هاي محيط كار توسط سازمان و كاركنان مورد حمايت قرار گرفته و سازمان اين دوستي‌ها را موجب بهبود عملكرد كلي سازمان مي‌داند. با اين وجود كاركنان بر این باورند كه اين روابط نبايد بر تصميمات سازماني ايشان و اجراي قوانين و مقررات محيط كار تاثيرگذاشته و موجبات تشكيل سازمان هاي غير رسمي را فراهم آورد. از سوي ديگر این اصل که دوستي‌هاي شكل گرفته در محيط كار و بيرون از محيط كار مي بايد با حفظ حرمت مديران و همکاران همراه باشد، همواره حمایت می‌گردد.
 • پذيرش هداياي نقدي و غير نقدي به هر شكل از سازمان‌هاي همكار و تامين كنندگان شركت پليمر آرياساسول بالاخص در زماني كه مبلغ اين هدايا چشمگير باشد از سوي كاركنان مصداق تضاد منافع با شركت بوده و غیر مجاز شمرده می‌شود.
 • ایجاد اعتماد و فعالیت صادقانه اساس کاردر شرکت می‌باشد.
 • کارکنان همواره اخذ رشوه و باج‌خواهی از دیگران را محکوم می‌کنند.
 • در شرکت همواره سوءاستفاده از اختیارات محکوم و غیر مجاز شمرده می‌شود.
 • در هنگام بروز مشکل یا مشاهده خطای کارکنان بجای سرزنش تلاش می‌شود تا ضمن یادگیری لازم ، راه‌حل‌های ممکن اجرا گردد.
 • کارکنان در هنگام بروز مشکلات بجای سرزنش افراد بدنبال راه حل خواهند بود.
 • کارکنان هرگز مسیر ارتقاء و رشد خود را با بدگویی و تخریب دیگران گره نمی‌زنند.
 • کارکنان پیوسته از تقویت سازمان‌های رسمی در شرکت حمایت می‌کنند.
 • كاركنان شركت پليمر آرياساسول به درستي مي‌دانند كه برنامه‌ريزي و كنترل يكپارچه برنامه ها از جمله الزامات تحقق هدف متعالي بهبود مستمر در شركت بوده و اين مهم يكي از مفاهيم اساسي و عامل انسجام شركت مي‌باشد.
 • ساختار برنامه‌ريزي در شركت پليمر آرياساسول مورد تفاهم جمعي بوده و كاركنان اين شركت از آن دفاع و حمايت مي‌كنند.
 • کارکنان همواره در تلاشند كه نقش خود را در موفقيت شركت شناخته و با توجه به تغييرات به بازآفريني نقش خود متناسب با اهداف سازماني بپردازند.
 • کارکنان بر این باورند که برای پیشبرد هر اقدام، برنامه‌ریزی مقدم بر اجراست.
 • کارکنان همواره به تحولات محيطي و اطلاعات كسب شده از محيط خارجي كه مي‌تواند بر عملكرد شركت تاثيرگذار باشد حساس بوده و اينگونه موارد را جهت اعمال در برنامه‌هاي راهبردي و اجرايي شركت مد نظر قرار مي‌دهند.
 • همه کارکنان در تلاش به منظور دست‌يابي به تعالي سازماني, خود را مجاز و متعهد به مشاركت در تنظيم اهداف و برنامه‌ها در حوزه‌هاي مرتبط با خود دانسته و از كانال‌هاي رسمي براي تحقق اين اهداف بهره می‌گیرند.
 • کارکنان با گشاده‌رويي پذيراي نظرات سازنده سايرين در تنظيم اهداف و برنامه هاي خود بوده و از هر پيشنهادي حتي از سوي افراد غير مرتبط استقبال مي‌كنند.
 • شرکت بر این باور است كه انجام كارهاي بزرگ و ماندگار در قالب مشاركت‌هاي بين وظيفه‌اي امكان پذير می‌باشد از این رو کارکنان با گشاده‌رويي از ارجاع فعاليت‌ها توسط ساير واحدها و برنامه‌ريزي مشترك (برنامه ريزي تلفيقي) حمايت و پشتيباني مي‌كنند. در شركت چالش‌هاي جدي همراه با حسن نيت در حوزه برنامه‌ريزي مورد تاييد همگاني است.
 • نظام‌مندی فرآیندها و از جمله فرآیند برنامه‌ریزی به عنوان اصل اساسی در نهادینه شدن برنامه مقدم بر اقدامات در شرکت پذیرفته شده است. لذا کارکنان برنامه‌ها و اقدامات خود را در قالب سیستم‌های رسمی ثبت می‌نمایند و مبتنی به روش مدون و مشترک در جهت آن عمل می‌کنند.
 • شرکت باور دارد که صرف زمان جهت تعریف و اجرای کارهای غیر ضروری، هدر رفت منابع سازمانی است.
 • شفافيت عملكرد در تمامی سطوح سازمانی نهادینه گردیده است. در اين راستا ارائه گزارشات عملكردي دقيق ، به عنوان وظيفه سازماني تلقی می‌گردد.
 • کارکنان به اصل خود کنترلی باور داشته و خود اظهاری عملکرد را به منزله پاسخگویی دقیق و شفاف به سازمان می‌دانند.
 • اجرا بر اساس تعهدات ايجاد شده در قالب برنامه‌هاي تدوين شده از جمله وظايف سازماني هر يك از کارکنان کاملا پذیرفته است و زمینه رشد و تعالي سازمان را فراهم مي‌آورد.
 • اگر چه اهتمام سازمانی معطوف انجام فعاليت‌هاي برنامه‌ریزی شده می باشد، با اين وجود در موارد مقتضي و ضروري فعاليت‌هاي ارجاع شده خارج از برنامه‌ها با گشاده‌رويي پذیرفته می‌شود.
 • ما یک مجموعه و با یک هدف مشترک هستیم و با یکدیگر همکاری خوبی داریم.
 • کارکنان باور دارند که مشارکت در کارهای برنامه‌ریزی شده و جلب همکاری در آنها ، موجب هم افزایی و موفقیت در کسب نتایج مورد انتظار می‌گردد.
 • پیگیری موثر تا حصول به نتیجه به عنوان مهمترین عامل دردست یابی به موفقیت و کسب نتایج متعالی در سازمان تلقی و بطور کامل حمایت می‌شود.
 • کارکنان پاسخگویی را جزء لاینفک برنامه‌ریزی و اجراء دانسته و در کنترل‌ها و ممیزی‌های واقع بینانه، شفاف و دلسوزانه عمل می‌کنند.
 • باور به سرنوشت مشترك بشريت و وجود پيوندهاي ناگسستني ميان انسان‌ها و ساير اشكال حيات، فرهنگ مشترك بنيانگذاران و در پي آن كاركنان شركت پليمر آرياساسول مي‌باشد.
 • شناخت قوانين و مقررات و الزام به رعايت آنها و همچنين تنظيم مقررات داخلي سخت گیرانه‌تر از مقررات و قوانين موجود بالاخص در حوزه محيط زيست و الزام به رعايت آن در شركت پليمر آرياساسول مرسوم و نزد کارکنان کاملا قابل پذیرش است.
 • شركت پليمر آرياساسول و كاركنان آن خود را ملزم به انتشار راه كارها و سيستم هاي مرتبط با الزامات زيست محيطي دانسته و به شكل فعالانه در ارائه آموزش به سايرين پيشگام مي باشند.
 • کارکنان خود را پيشرو در كمك به جامعه پيراموني و وفادار به آن می‌دانند و اقدامات مربوط به توسعه منطقه اي را برنامه ريزي و اجرا نموده اند.
 • نمايندگان سازمان هاي غير دولتي و فعالان اجتماعي مي توانند از كمك شركت پليمر آرياساسول و كاركنان اين شركت بهره مند گردند.
 • مقامات اجرايي منطقه در اجراي فعاليت هاي توسعه اي و همچنين همفكري و مشاركت در بهبود شرايط زندگي مردم منطقه همواره مورد حمايت شركت پليمر آرياساسول قرار دارند.
 • ما در قبال جامعه وفادار هستیم.
 • کارکنان بین منافع شرکت، کارکنان و سایر ذینفعان موازنه برقرار نموده اند.
 • شرکت متعهد به انجام فعالیتهای زیست محیطی می‌باشد و کارکنان مشتاقانه از این فعالیت‌ها در قالب هماهنگ و یکپارچه سازمان استقبال می‌کنند.
 • شرکت کمک‌های خیریه را در برنامه داشته و کارکنان در آن مشتاقانه شرکت می‌کنند.
 • بهره‌گیری از ظرفیت‌های موثر و کارآمد بومی در جهت اشتغال زایی و دست‌یابی به اهداف متعال سازمان در شرکت اصلی پذیرفته شده است.
 • شرکت همواره در جهت اخذ گواهینامه هایی چون رعایت حقوق مصرف کننده ,تعالی سازمانی و زیست محیطی در تلاش است.
 • کارکنان معتقدند که حمایت‌های معنوی و مالی از تشکل‌ها ، همایش‌ها و کنفرانس‌های صنفی و علمی در اهداف متعال کشور و صنعت موثر است.
 • توجه به حقوق بشر، داوطلبي شرکتی و حمایت از فعاليت‌هاي داوطلبانه کارکنان در برنامه های شرکت می باشد.
 • کارکنان حقوق همسایگان هم‌جوار با شرکت را محترم می‌شمارند.
 • کارکنان خود را متعهد به شناخت نیازهای مشتريان و مصرف كنندگان دانسته و تعهد خود را از طريق تدوين بيانيه‌هاي كيفي اطلاع‌رساني مي‌كنند.
 • کارکنان به درستي به توانايي هاي خود آگاه بوده و متناسب با قابليت‌هاي موجود در شركت تعهدات خود را با مشتريان اصلي تنظيم مي‌كنند.
 • کارکنان با مشاركت با تامين كنندگان تجهيزات و دانش فني همواره به دنبال تثبيت و ارتقاي كيفي محصولات خود هستند.
 • کارکنان به استقرار زيرساخت هاي ضروري جهت توليد محصول تحت كنترل و همچنين اعمال كنترل هاي ضروري در مراحل توليد و پس از توليد متعهد هستند.
 • حفظ و ارتقاء كيفيت محصول در شركت پليمر آرياساسول مسئوليت همگاني است و همه كاركنان خرد و خلاقيت خود را صرف بهبود عملكرد كيفي شركت مي نمايند.
 • بهره گيري از خرد جمعي و مستندسازي تجارب و دانش كسب شده در قالب روش‌هاي اجرايي، دستورالعمل هاي كاري، راهنما و ساير مستندات از جمله فرهنگ كاري شركت بوده و اجتناب از فرهنگ شفاهي در سرلوحه اقدامات جمیع کارکنان مي‌باشد.
 • پايبندي به مستندات توليد شده و دستورالعمل‌ها و مقررات دروني از جمله ارزش‌هاي پذيرفته شده در شركت پليمر آرياساسول مي‌باشد.
 • موارد خارج از كنترل نشانه‌هايي از بروز مشكلات بوده و کارکنان خود را متعهد به شناسايي علل ريشه‌اي و رفع آن از روش‌های پذیرفته شده و اصولی مي‌دانند.
 • اهتمام به کیفیت در شرکت اصلی فراگیر بوده و تمامی خدمات واحدی و نیازمندی‌های مشتریان داخلی را نیز در بر می‌گیرد.