کیفیت

Mission

واحد کیفیت شرکت پلیمر آریا ساسول، عهده دار کنترل کیفیت مواد خام مصرفی و مواد واسطه در طول فرآیند تولید و تضمین کیفیت محصولات تولیدی این شرکت است. این واحد به منظور ارائه خدمات فنی با کیفیت به مشتریان شرکت و در نتیجه دستیابی به کیفیت پایدار در محصولات تولیدی شرکت آریا ساسول، با بهره مندی از نیروهای متخصص و مجرب و استفاده از مدرن ترین تجهیزات و فناوری آزمایشگاهی روز دنیا، استاندارد "الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون ISO/IEC 17025" را استقرار داده و بصورت مستمر از سال ۲۰۱۰ تاکنون از سوی مراجع معتبر بین المللی DAKKS و TURKAK تایید صلاحیت دریافت نموده است. همچنین در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت پلیمر آریا ساسول، ضمن ارائه خدمات به مشتریان برون سازمانی، از سال ۱۳۹۰ به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد ایران فعالیت می‌نماید.

واحد کیفیت شرکت پلیمر آریا ساسول از سه بخش تشکیل شده است:

۱٫ آزمایشگاهها


این بخش از واحد کیفیت شرکت پلیمر آریا ساسول شامل دو آزمایشگاه مجزاست:

  • آزمایشگاه مرکزی
  • آزمایشگاه پلی اتیلن

آزمایشگاه با استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه (LIMS) و مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی متنوع از قبیل انواع اسپکتروفتومترها، انواع کروماتوگرافی ها، جذب اتمی، پتانسیومترها، دستگاه های تعیین خواص فیزیکی، مکانیکی و نوری پلیمرها و... بعنوان مرجعی پیشرو برای ارائه خدمات فنی آزمایشگاهی در زمینه انجام آزمون های کنترل کیفی بر نمونه های آبی، گازی، شیمیایی و پلیمری در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور از سال ۲۰۰۸ فعالیت دارد. آزمایشگاه از طریق ارائه خدمات فنی آزمایشگاهی با کیفیت بالا و به کارگیری روش های حرفه‌ای مناسب مانند روش های تضمین کیفیت نتایج و روش های استاندارد بین المللی نظیرASTM و ISO، قابلیت اطمینان به نتایج و ردیابی داده های خود را به مشتریان شرکت فراهم می نماید.


۲٫ ممیزی کیفیت

اهم فعالیت های این بخش از واحد کیفیت شامل موارد:

  • انجام فعالیت های ماژول کیفیت در سیستم ERP شامل تعیین کیفیت و صدور COA محصول و هچنین رد و یا پذیرش کیفیت مواد اولیه مصرفی
  • رسیدگی به شکایات مشتریان و نظرسنجی از مشتریان درون و برون سازمانی
  • اخذ و به روز رسانی گواهی های بین المللی محصولات پلیمری با گرید غذایی و اسباب بازی و ...
  • ممیزی داخلی دورهای آزمایشگاه مطابق با استاندارد ISO/IEC 17025
  • انجام امور مربوط به سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه با نرم افزار LIMS

۳٫ تیم تعمیرات تخصصی آزمایشگاه

این بخش از واحد کیفیت بصورت اختصاصی عهده دار فعالیت های نگهداری و تعمیرات بر تجهیزات آزمایشگاهی است که اهم فعالیتهای آن شامل ارزیابی دوره ای، تعمیرات و انجام برخی کالیبراسیون های داخلی دوره ای برای تجهیزات می باشد.