پلی اتیلن متوسط و سنگین

پلی اتیلن متوسط و سنگین (HDPE) در تولید کالاهای بسیار متنوع از قبیل فیلم، نگهدارنده مواد غذایی و شیمیایی، بطری، قطعات پلاستیکی، اقلام خانگی، لوله، قطعات قالب گیری دمشی و ... کاربرد دارد.

jerry
films
پلی اتیلن متوسط و سنگین

جدول مشخصات

ظرفیت تولید طراحی شده برای واحد پلی اتیلن متوسط/سنگین شرکت پلیمر آریا ساسول، ۳۷۵۰۰۰ تن در سال است. فهرست ۱۰ گرید پلی اتیلن متوسط و سنگین شرکت پلیمر آریا ساسول به شرح ذیل است:

More Info Application Density (kg/m3) MFI (2.16 Kg) (dg/min) Sales Part
PDS Link Film ۹۵۱ ۱۰ HFI5110
PDS Link Film ۹۳۷ ۱۳ MFI3713
PDS Link Film ۹۳۳ ۱۳ MFI3313
PDS Link Film, Geomembrane ۹۳۸ ۲۰ MFI3820
PDS Link Open Top Drums, Jerry Cans ۹۵۵ ۱۰ HBM5510
PDS Link Blow Molding, Bottles ۹۵۵ ۲۳ HBM5520
PDS Link Blow Molding, Bottles ۹۵۰ ۲۲ HBM5020
PDS Link Blow Molding, IBC ۹۴۲ ۶٫۵ HBM4265
PDS Link Automotive Fuel Tanks, Non-fuel reservoirs ۹۴۷ ۵٫۶ HBM4261A
PDS Link Pipe ۹۴۴ ۶ HEX4460PE80+

Certificates:

  • Food Grade Certificate
  • European Pharmacopeia Statement
  • Toys Requirements; European Standard 71-3
  • RoHS & Brominated Flame Retardant; 2011/65/EU & 2002/96/EC
  • Heavy Metal; EC Directive 94/62/EC on Packaging and Packing Waste
  • Halogens; IEC 61249-2-21
  • Phthalates; Directive 2005/84/EC

فلوچارت واحد پلی اتیلن متوسط و سنگین

flochart of MD/HDPE plant