پلی اتیلن متوسط و سنگین

پلی اتیلن متوسط و سنگین در تولید کالاهایی مانند لوازم خانگی، انواع بطری و پوشش قطعات صنعتی، قطعات قالبگیری دمشی و تولید فیلم حبابی کاربرد دارد.

jerry
films
پلی اتیلن متوسط و سنگین

جدول مشخصات

شرکت پلیمر آریا ساسول، اقدام به تولید پلی اتیلن متوسط / سنگین با ظرفیت ۳۰۰۰۰۰ تن در سال و در ۸ گرید مختلف می نماید.

More Info Application (Density (kg/m3 (MFI (21.6 Kg) (dg/min Sales Part
PDS link Film ۹۳۳ ۱۳ MFI 3313
PDS link Film ۹۳۷ ۱۳ MFI 3713
PDS link Film ۹۳۸ ۲۰ MFI 3820
PDS link Blow molding ۹۴۲ ۶٫۵ HBM 4265
PDS link Blow molding ۹۵۰ ۲۲ HBM 5020
PDS link Blow molding ۹۵۵ ۲۳ HBM 5520
PDS link Blow molding ۹۵۵ ۱۰ HBM 5510
PDS link Film ۹۵۱ ۱۰ HFI 5110
PDS link Automotive fuel tanks, Non-fuel reservoirs ۹۴۲ ۶٫۱ HBM 4261A
مطابق با الزمات ذکر شده در زیر:
  • Halogens , IEC 61249-2-21
  • Heavy metals,EC Directive 94/62/EC
  • RoHS,2011/65/EU and 2002/96/EC
  • Phthalates,Directive 2005/84/EC
گواهینامه ها:
  • European Pharmacopeia Statement
  • Food certificate
  • Toy certificate

فلوچارت پلنت پلی اتیلن متوسط و سنگین

flochart of MD/HDPE plant