پلی اتیلن متوسط و سنگین

پلی اتیلن متوسط و سنگین (HDPE) در تولید کالاهای بسیار متنوع از قبیل فیلم، نگهدارنده مواد غذایی و شیمیایی، بطری، قطعات پلاستیکی، اقلام خانگی، لوله، قطعات قالب گیری دمشی و ... کاربرد دارد.

jerry
films
پلی اتیلن متوسط و سنگین

جدول مشخصات

ظرفیت تولید طراحی شده برای واحد پلی اتیلن متوسط/سنگین شرکت پلیمر آریا ساسول، ۳۰۰۰۰۰ تن در سال است. فهرست ۱۰ گرید پلی اتیلن متوسط و سنگین شرکت پلیمر آریا ساسول به شرح ذیل است:

More Info Application (Density (kg/m3 (MFI (21.6 Kg) (dg/min Sales Part
PDS Link Film ۹۵۱ ۱۰ HFI 5110
PDS Link Film ۹۳۷ ۱۳ MFI 3713
PDS Link Film ۹۳۳ ۱۳ MFI 3313
PDS Link Film ۹۳۸ ۲۰ MFI 3820
PDS Link Blow molding ۹۵۵ ۱۰ HBM 5510
PDS Link Blow molding ۹۵۵ ۲۳ HBM 5520
PDS Link Blow molding ۹۵۰ ۲۲ HBM 5020
PDS Link Blow molding ۹۴۲ ۶٫۵ HBM 4265
PDS Link Automotive Fuel Tank ۹۴۲ ۶٫۱ HBM 4261A
PDS Link Pipe ۹۴۴ ۶ HEX 4460 PE80+
Certificates:
  • RoHS & Brominated Flame Retardant; 2011/65/EU & 2002/96/EC
  • Heavy Metal; EC Directive 94/62/EC on Packaging and Packing Waste
  • Halogens; IEC 61249-2-21
  • Phthalates; Directive 2005/84/EC

  • Food Grade Certificate
  • European Pharmacopeia Statement
  • Toys Requirements; European Standard 71-3

فلوچارت واحد پلی اتیلن متوسط و سنگین

flochart of MD/HDPE plant