مدیریت منابع انسانی

رویکرد شرکت پلیمر آریاساسول در حوزه ی مدیریت منابع انسانی، رویکردی نوین و سرآمد است (هم در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، و هم در صنایع دیگر). کارکنان این شرکت، سرمایه های انسانی آن قلمداد می شوند؛ سرمایه هایی که می توانند شرکت را در دستیابی هر چه بهتر به اهداف و انجام بهینه ی برنامه های راهبردی بلندمدت یاری رسانند. به همین جهت، سرمایه گذاری های بسیاری درزمینه ی فراهم سازی زیرساخت های آموزشی و توسعه و ارتقای سرمایه های انسانی شرکت انجام شده است.

منابع انسانی شرکت پلیمر آریاساسول، مفتخر است به اطلاع شما عزیزان و همراهان گرامی برساند؛ این شرکت از معدود شرکت های فعال کشور است که به تمامی طرح ها و مدل های مدیریت منابع انسانی (همچون برنامه ریزی نیروی انسانی بر مبنای استراتژی های شرکت و تغییرات بازار؛ ایجاد بانک شایستگی های عمومی، تخصصی و مدیریتی مشاغل؛ سیستم فرآیندجذب شایستگی محور؛ کانون ارزیابی شایستگی محور؛ مدیریت عملکرد؛ کانون های ارتقای شایستگی محور، مسیر شغلی، جانشین پروری، و در کل تمامی فعالیت های مربوط به مدیریت و پرورش استعدادها) مجهز است.

مختصری از پروژه ی بانک شایستگی های شغلی (عمومی، تخصصی و مدیریتی) این شرکت به شرح ذیل ارائه می گردد:
به مجموعه ی دانش، مهارت و نگرش های (عمومی، تخصصی و مدیریتی) مورد نیاز جهت انجام بهینه ی فعالیت ها و وظایف هر شغل، ” شایستگی” گفته می شود. در تدوین شرح مشاغل شرکت پلیمر آریاساسول سعی شده است، تمامی شایستگی های مورد نیاز جهت انجام وظایف مربوط به هر شغل در سه زمینه ی عمومی، تخصصی و مدیریتی استخراج، و سطوح مرتبط با هر شایستگی و مصداق های رفتاری مرتبط با هر سطح تعریف و تبیین، سوالات و آزمون های فرآیند مصاحبه نیز بر مبنای همین شایستگی ها در قالبی استاندارد طرح گردد. داشتن شرح مشاغل شایستگی محور در قالب یک بانک اطلاعاتی به سازمان کمک می کند تا در گام نخست؛ در مرحله ی جذب نیروهای جدید، بتواند با استفاده از ابزارها و معیارهای سنجش درست کانون های ارزیابی این بانک، شایسته ترین نیروهای بازار کار را جذب نماید. و در گام بعدی؛ در خصوص آموزش و ارتقای سطح کارکنان فعلی خود بتواند با استفاده از اطلاعات و طرح های کانونهای توسعه ی این بانک، آموزش های مورد نیاز را تعیین و برنامه های ارتقای کارکنان و هدایتهای شغلی مربوطه با رویکرد جانشین پروری را تبیین نماید.

نگاه شایستگی محور به مدیریت سرمایه های انسانی، جذب شایسته ترین های بازار کار را برای شرکتها تضمین می کند، ضمن اینکه در فرآیندهای توسعه ای شرکت نیز، به پرورش کارکنانی شایسته می انجامد.
آریاساسول مفتخر است که توانسته طی ۱۶ سال گذشته (از زمان آغاز به فعالیتش تا کنون)، شایسته ترین نیروها را جذب نماید و از هیچگونه سرمایه گذاری در مسیر آموزش و اعتلای کارکنان شایسته ی خود دریغ ننماید. این شرکت بر این باوراست که سرمایه گذاری در حوزه ی منابع انسانی، اگرچه بسیار زمان بر، لیکن یکی از مطمئن ترین سرمایه گذاری ها در راستای افزایش بهره وری کسب و کار شرکت ها است، که خروجی های ملموس آن در میان مدت و بلندمدت مشاهده خواهد شد.

در پایان، آریاساسول امیدواراست که به یاری ایزد منّان، بتواند در مسیری که سال ها پیش، قدم نهاده است، همچنان استوار و با انگیزه، پرثمرتر و با موفقیت هر چه تمام تر به کار خود ادامه داده، و در این مسیر، از تخصص ها و مهارتهای شایسته ترین جوانان این مرز و بوم بهره مند گردد.