مدیریت شرایط اضطراری

‏مدیریت شرایط اضطراری‏

تیم شرایط اضطراری شرکت پلیمر آریاساسول با تمرکز بر استراتژی پیشگیری ، آمادگی ، واکنش به شرایط اضطراری و بازیابی ، همواره تلاش کرده است تا آمادگی خود را در برابر هر گونه پتانسیل حادثه ای از مرحله تولید تا ذخیره سازی محصول و همچنین در مراکز غیرفرایندی رخ می دهد حفظ نماید.


شرکت پلیمر آریاساسول این استراتژی را برای کلیه واحد های خود بنا نهاده است .

از طرفی تیم مدیریت بحران مانور های شرایط اضطراری را بر اساس طیف وسیعی از سناریوهای شرایط اضطراری از پیش تدوین شده در سطح مجتمع و همچنین سایر مجتمع های مستقر در منطقه برگزار می نماید که بر هدف آموزش پرسنل و همچنین شبیه سازی شرایط اضطراری و بحران واقعی متمرکز می باشد.

سیستم مدیریت شرایط اضطراری در آریاساسول پیوندی نا گسستنی با پرسنل ، مشتریان ، همسایگاه و جامعه پیرامونی خود دارد. آگاهی نسبت به ایمنی و پیشگیری از بحران مخصوصا آگهی پرسنل ، یکی از کلیدی ترین و مهمترین موارد در موفقیت برنامه های ما می باشد.

به طور کلی ، رویکرد های ما ( پیشگیری ، آماده سازی ، واکنش و بازیابی) با ایجاد یکپارچگی در کل سازمان ، تجهیزات و نیروی انسانی ، روشها ، ارتباطات و ساختار جامع سازمانی بنا شده است. این سیستم فرماندهی حادثه ، برای کلیه حوادث فارغ از اندازه و نوع حادثه کاربرد دارد و این امکان را برای شرکت فراهم می سازد تا واکنش مناسبی نسبت به کلیه شرایط اضطراری و بحران ها داشته باشد. ساختار سیستم فرماندهی حادثه آریاساسول ، در سه حوزه اساسی زیر بنا شده است :

  • فرماندهی و کنترل حادثه
  • برنامه ریزی استراتژیک در حادثه و مدیریت تولید
  • مدیریت بحران برای حفظ کسب و کار شرکت

شرایط اضطراری در دوران کرونا

به منظور مقابله با بیماری کووید -۱۹ ما تیم بحران را با همکاری و مشارکت مدیران ارشد در کل شرکت ایجاد نموده ایم . تمامی واحد های فرایندی و غیر فرایندی بر اساس استراتژی آمادگی در مقابل بیماری کووید-۱۹ که توسط کمیته بحران اطلاع رسانی گردیده در حال فعالیت می باشند . از طرفی تیم شرایط اضطراری مشارکت و همکاری نزدیکی با واحد بهداشت مجتمع و سازمانهای محلی و ذینفعان شرکت به منظور اطمینان از ایمنی کارکنان ، پیمانکاران و جوامع بیرونی دارد. ما به صورت مدام پیامد های ناشی از این بیماری را بر روی کسب و کار شرکت بر اساس سطح گستردگی و شیوع این بیماری رصد می نماییم.