ایمنی فردی

ایمنی یک اولویت نیست ، ایمنی یک روش زندگی است

شرکت پلیمر آریا ساسول بر اساس برنامه توسعه ای مستمر ارتقاء ایمنی و همچنین حفظ حداکثر میزان تولید ایمن و پایدار به کسب نتایج ارزشمندی در خصوص نرخ حوادث قابل ثبت بر اساس استاندارد OSHA دست یافته است

عناوین برنامه توسعه ایمنی


  • رهبری ایمنی
  • ایمنی فرایند
  • ایمنی مبتنی بر رفتار
  • کار گروه های ایمنی
  • برنامه ها و فرایندهای ایمنی
  • سیستم مدیریت ایمنی در کلاس جهانیاصول دهگانه ایمنی

تمام کارکنان و پیمانکارن شرکت پلیمر آریاساسول موظف به رعایت اصول دهگانه ایمنی می باشند. این اصول ، مخاطراتی که منجر به حوادث قابل ثبت در فعالیت ها می شود را شناسایی و کنترل می نماید. ما این اصول را در سال ۲۰۰۹ بر اساس Benchmark با شرکت های ممتاز جهانی در زمینه نفت ، گاز و پتروشیمی معرفی کردیم و پس از اجرایی شدن این اصول ، حوادث به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. ما کمپین های منظمی را برنامه ریزی و اجرا می نماییم تا ضمن مرور قوانین ذکر شده، چگونگی اجرا و اهمیت آن ها را به کارکنان یادآوری نماییم.

۵٫ فضای محدود
۱۰٫ مجوز انجام کار
۴٫ حفاری
۹٫ کار با سیستم های دارای انرژی
۳٫ منابع اشتعال
۸٫ ترافیک
۲٫ بار برداری
۷٫ دستورالعمل های ایمن عملیات
۱٫ مدیریت تغییر
۶٫ کار در ارتفاع
دستاوردها

۱٫ دریافت شمشیر افتخار از شورای ایمنی بریتانیا British Safety Council

۲٫ کسب مقام دوم ششمین دوره مسابقات بین المللی بهترین تجربیات موفق (Best Practice)
نرخ حوادث قابل ثبت (RCR)