بهداشت شغلی

بهداشت شغلی

آریاساسول پیشگام در ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان در پاندمی کووید ۱۹ با بهره گیری از پروتکل های سازمان بهداشت جهانی (WHO) ، مرکز کنترل و پيشگيری بيماري های آمريکا (CDC) و وزارت بهداشت می باشد.

 • طرح ریزی، پیاده سازی و پایش مستمر برنامه جامع پیشگیری و قطع زنجیره انتقال کووید ۱۹ برای صیانت از سلامت نیروی انسانی بعنوان سرمایه­ های سازمانی در جهت تداوم کسب و کار و حفظ تولید پایدار با محوریت کمیته مدیریت بحران
 • استفاده از سیستم های الکترونیکی و هوشمند در جهت کنترل و حصول اطمینان از سلامت کارکنان قبل و در حين حضور آنها در شرکت توسط کادر درمانی متخصص
 • پایش مستمر اجرای پروتکل­های بهداشتی در سطح سازمان و اطمینان از اثربخشی و کارایي آنها
 • پیگیری مستمر از وضعیت سلامت کارکنان درگیر بیماری کووید ۱۹ در قرنطینه تا بازگشت ایشان به محیط کار توسط کادر مجرب درمانی
بهداشت شغلی

بهداشت شرکت پليمر آرياساسول در راستای حفظ و ارتقای سطح سلامت کارکنان و کاهش میزان خطرات شغلی با اهداف زیر فعالیت می نماید :

 • ارتقاء و حفظ بالاترین درجه سلامت جسمی شاغلین کلیه واحدها، پيشگيری از خطرات ناشی از شرایط کار و کنترل ريسکهای بهداشتی در محيط کار.
 • افزایش بهره‌ وری از طریق حذف یا به حداقل رساندن عوامل زیان‌آور بهداشتی محیط کار
 • پیشگیری از بروز بیماری هاي شغلی در محيط کار از طريق انجام معاينات طب صنعتی

برنامه های واحد بهداشت

استقرار مدل تعالی محيط کار سالم

مدل تعالی محيط کار سالم ، يک مدل نوين برای اندازه گيری و تحليل مديريت عملکرد سلامت با هدف توسعه مسئوليت پذيری نسبت به سرمايه های انسانی ، جامعه ، منابع مالی و اقتصادی این شرکت می باشد. اين برنامه برگرفته از مدل محيط کار سالم سازمان بهداشت جهانی ، انجمن بین المللی تولید کنندگان نفت و گاز اروپا (Oil Gas Petroleum ) و مدل solve سازمان بين المللی کار می باشد. جاری سازی اين مدل به تشخيص سطح تعالی موجود ، تعهد سازمانی ، برنامه ريزی راهبردی و عملياتی ، اجرا ، پايش و کنترل دامنه سلامت کمک می نماید.

management

اجراي مديريت ريسک مواد شیمیایی در محيط کار :

هدف از اجرای اين پروژه این است که اطمینان حاصل شود حوادث شغلی و شیوع بیماری در شرکت پليمر آرياساسول به صفر رسيده و در نهایت به هدف محيط بدون حادثه در محل کار دست يابيم.برای دستیابی به این هدف، شرکت پليمر آرياساسول می‌پذیرد که ارزیابی سیستم‌های ایمنی و بهداشت برای همه مواد خطرناک باید در محل انجام گیرند و از مواجهه با موادی که برای سلامتی خطرناک هستند، ممانعت به عمل آید و یا به ميزان کافی کنترل شوند.


 • انجام پایش‌های دوره‌ای (کمی و کیفی) عوامل زیان آور محیط کار و پيگيری اجرای اقدامات کنترلی فنی مهندسی و مدیریتی در راستای کنترل ريسکهای بهداشت
 • پيگيری پايش وضعيت سلامت کارکنان مجتمع از طريق انجام معاينات شغلی بدو استخدام و دوره‌ای به منظور تشخيص زودرس بيماريهای شغلی ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت کارکنان .
 • پيگيری پايش وضعيت سلامت کارکنان مجتمع از طريق انجام معاينات شغلی بدو استخدام و دوره‌ای به منظور تشخيص زودرس بيماريهای شغلی ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت کارکنان .
 • انجام پروژه پايش بيولوژيک بنزن در محيط کار در راستای تعيين حدود مواجهه کارکنان با مواد شيمیايي در محيط کار.
 • تعامل و ارتباط مناسب با مراکز دانشگاهی در خصوص مسایل نوین بهداشت حرفه ای در جهت ارتقاء سلامت کارکنان.
 • تدوين برنامه غذايي مناسب توسط کارشناس تغذيه و همچنین ارائه مشاوره تغذيه به کارکنان شرکت در جهت بهبود سطح سلامت آنان.
 • نظارت و بازديد های مستمر از خوابگاهها ، اماکن مسکونی و رستوران در جهت رعايت پروتکل های بهداشتی
 • پايش ميکروبی و شيميايي آبهای آشاميدنی در سطح شرکت وخوابگاهها
 • مبارزه با آفات وجوندگان در منازل مسکونی و سايت