مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

محیط زیست ، جلوه ای است از پهن دشت بزرگ جهان آفرینش که خداوند سبحان آن را با قدرت شگرف و لایزال خود ساخته و پرداخته است که با توجه به رویارویی بشر امروزی با چالش های متعدد محیط زیستی از جمله آلودگی منابع آب، خاک و هوا و همچنین مطابق با آموزه های دینی و اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی می شود، به این معنی که کلیه افراد حقیقی و حقوقی موظف به حفظ محیط زیست هستند .

بنابراین شرکت پلیمر آریاساسول علاوه بر ایفای تعهدات و الزامات قانونی محیط زیستی ، حمایت از آهوی جبیر در پارک ملی نایبند و احیاء زیستگاه آن را به عنوان تنها حامی در کشور که مصداق برجسته مسئولیت پذیری اجتماعی در زمینه محیط زیست است از سال های گذشته شروع کرده است و گام های بلندی برداشته است، از جمله :

  • احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۸ کیلووات در پارک ملی نایبند، جهت تامین برق سایت تکثیر آهوی جبیر و درراستای حمایتی جدید ازآهوان جبیر
  • پاکسازی مکانیزه سواحل زیبای خلیج نایبند با سرمایه گذاری و تامین دستگاههای ساحل روب مدرن برای نخستین بار در سواحل جنوبی کشور
  • پروژه بهسازی مسیر دسترسی به سایت آهوی جبیر
  • پروژه فنس کشی و تکمیل ساختمان محیط بانی سایت جبیر
  • ارائه خدمات حفاظتی و محیط بانی سایت نگهداری آهوی جبیر در پارک ملی نایبند
  • تامین تجهیزات پایش سایت آهوی جبیر (موتور سیکلت، کواد کوپتر ، دوربین حرفه ای عکاسی)
  • ساخت آبشخور و تامین آب سایت آهوی جبیر
مسئولیت اجتماعی