مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

محیط زیست ، جلوه ای است از پهن دشت بزرگ جهان آفرینش که خداوند سبحان آن را با قدرت شگرف و لایزال خود ساخته و پرداخته است که با توجه به رویارویی بشر امروزی با چالش های متعدد محیط زیستی از جمله آلودگی منابع آب، خاک و هوا و همچنین مطابق با آموزه های دینی و اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی می شود، به این معنی که کلیه افراد حقیقی و حقوقی موظف به حفظ محیط زیست هستند. بنابراین شرکت پلیمر آریاساسول علاوه بر ایفای تعهدات و الزامات قانونی محیط زیستی ، حمایت از آهوی جبیر در پارک ملی نایبند و احیاء زیستگاه آن را به عنوان تنها حامی در کشور که مصداق برجسته مسئولیت پذیری اجتماعی در زمینه محیط زیست است از سال های گذشته شروع کرده است و گام های بلندی برداشته است، از جمله :

  1. احداث نیروگاه خورشیدی در سایت تکثیر آهوی جبیر با ظرفیت نامی ۱۸ کیلووات
  2. اجرای طرح جامع مدیریت محیط زیستی پارک ملی دریایی نایبند
  3. حفاظت و احیاء پوشش گیاهی و زندگی گونه های جانوری و حفظ وتکثیر "آهوی جبیر" (Gazella Bennettii) به عنوان گونه شاخص جانوری پارک ملی دریایی نایبند.
  4. تهیه نقشه زون بندی پارک ملی نایبند جهت احیاء و بازسازی محیط طبیعی منطقه
  5. تکمیل و تجهیز برجک محیط بانی و فنس کشی اطراف آن
  6. تامین تجهیزات پایش سایت آهوی جبیر مانند خرید کواد کوپتر و دوربین حرفه ای عکاسی
  7. بهبود جاده دسترسی به سایت تکثیر به طول ۵/۳ کیلومتر
  8. لوله کشی زیر زمینی به طول ۲۰۰۰ متر جهت آبرسانی به آبشخورها