مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره ASPC-98/2084/CA
سپتامبر 16, 2019 12:10 ب.ظ

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد جهت انتقال سيگنالهاي تابلوهاي اعلام حريق ساختمان ها و مراكز داخل مجتمع به تابلو اعلام حريق واحد آفسايت شرکت پلیمر آریاساسول به شماره پروژه (۵۱۶) اقدام به برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزيابی فنی نمايد. لذا از كليه شركتهای دارای رتبه و گواهینامه ۴ و ۵ در رسته نفت، گاز و پتروشیمی دعوت بعمل می آيد از تاریخ ۹۸/۰۷/۱۳ لغايت ۹۸/۰۷/۲۳ ، پس از دریافت اسناد مربوطه از طریق لینکهای زیر، پیشنهادات فنی و مالی خود را به همراه مدارک درخواستی، مطابق با شرايط مناقصه با ذکر موضوع و شماره مناقصه، به اين شركت ارسال نمايند.