مناقصه عمومی یک مرحله ای با حق ارزیابی کیفی جهت پروژه ايجاد زيرساخت براي نصب دوربين مداربسته در مجتمع پليمر ارياساسول و محدوده فلر
ژانویه 15, 2021 12:19 ق.ظ

شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) در نظر دارد جهت پروژه ایجاد زیرساخت برای نصب دوربین های مدار بسته اقدام به برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله­ ای با حق ارزیابی کیفی نمايد. لذا از كليه شركتهاي دارای رتبه و گواهینامه حداقل ۴ در  رسته های تاسیسات و  ابنیه دعوت بعمل مي­ آيد از تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹ (۲۷/۱۰/۹۹) لغايت ۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ (۰۹/۱۱/۹۹) ضمن مطالعه موارد زیر، نسبت به دریافت اسناد و مدارک مناقصه اقدام نمایند.

مناقصه عمومی جهت عملیات احداث سرویس بهداشتی رستوران پیمانکاران و احداث ساختمان حراست فلر
ژانویه 11, 2021 10:29 ق.ظ

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد جهت عملیات احداث سرویس بهداشتی رستوران پیمانکاران و احداث ساختمان حراست فلراقدام به برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله­ای با حق ارزیابی کیفی نمايد. لذا از كليه شركتهاي دارای رتبه و گواهینامه حداقل ۴ در  رسته ابنیه دعوت بعمل مي­ آيد از تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹ لغايت سوم بهمن ماه ۱۳۹۹ ، پس از ارسال درخواست کتبی دریافت اسناد مناقصه و دریافت اسناد یادشده، پیشنهادات فنی و مالی خود را به همراه مدارک درخواستی، مطابق با شرايط مناقصه با ذکر موضوع و شماره مناقصه، به اين شركت ارسال نمايند.