مزایده عمومی فروش کارتن های ضایعاتی شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام)
فوریه 27, 2021 11:44 ق.ظ

شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) در نظر دارد ضایعات کارتن خود به میزان ۱۰۰،۰۰۰ کیلوگرم را از طریق مزایده عمومی (به شماره ASPC-99/2058/S)واگذار نماید، لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می­گردد، از تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۹ ( دهم اسفند ماه ۱۳۹۹) الی ۲۰/۱۲/۱۳۹۹ (بیستم اسفندماه ۱۳۹۹) با ارسال درخواست کتبی و  ارائه مشخصات از طریق اطلاعات تماس زیر، اسناد و مدارک مزایده را دریافت نمایند.