آگهی تجدید مزایده عمومی فروش اقلام مازاد ESD،DCS،VSDS مزایده شماره: ASPC-400/2062/S
می 31, 2021 3:25 ب.ظ

شرکت پلیمر آریاساسول(سهامی عام) در نظر دارد اقلام مازاد ESD،DCS،VSDS خود را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا بدین­وسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می شود مشخصات خود را به همراه درخواست کتبی حداکثر تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ به آدرس ایمیل Safadela@aryasasol.com  ارسال نموده و اسناد مزایده را دریافت فرمایند. مزایده­ گران می بایست پس از بازدید از تجهیزات یاد شده (با هماهنگی قبلی)، فرم پیشنهاد قیمت و تضمین شرکت در مزایده را به همراه سایر اسناد و مدارک درخواست شده، مطابق شرایط مندرج در اسناد مزایده ارسال فرمایند. آخرین مهلت ارسال پیشنهادات قیمت مورخه ساعت ۱۶ روز پنجشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ می باشد.

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش یک دستگاه لیفتراک سه تنی از رده خارج شده سهند تبریز مزایده شماره: ASPC-400/2061/S
می 31, 2021 3:17 ب.ظ

شرکت پلیمر آریاساسول(سهامی عام) در نظر دارد یک دستگاه لیفتراک سه تنی از رده خارج شده سهند تبریز از را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای واگذار نماید، لذا بدین وسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می شود مشخصات خود را به همراه درخواست کتبی حداکثر تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ به آدرس ایمیل Safadela@aryasasol.com  ارسال نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند.

مزایده عمومی فروش فلزات استنلس، باطری ضایعاتی، موتورسیکلت ضایعاتی، بشکه مکعبی مزایده شماره: ASPC-400/2064/S
می 31, 2021 2:01 ب.ظ

شرکت پلیمر آریاساسول(سهامی عام) در نظر دارد اقلام مازاد و ضایعاتی زیر را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا بدین­وسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می­ شود مشخصات و درخواست کتبی خود را برای دریافت اسناد مزایده حداکثر تا روز یکشنبه تاریخ بیست و سوم خردادماه ۱۴۰۰ ( ۱۴۰۰/۰۳/۲۳) به آدرس safadela@aryasasol.com ارسال فرمایند. آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت حداکثر تا ساعت ۱۶ روز پنجشنبه تاریخ بیست و هفتم خرداد ماه ۱۴۰۰ ( ۱۴۰۰/۰۳/۲۷) خواهد بود.

پیشنهاد قیمت مزایده شماره: ASPC/400/2065/S فروش کوره عملیات حرارتی
می 29, 2021 3:57 ب.ظ

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد اقلام مازاد و ضایعاتی زیر را از طریق مزایده واگذار نماید، لذا بدین وسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می شود، ظرف مدت ده (۱۰)روز از تاریخ چاپ این آگهی با مراجعه به سایت الکترونیکی شرکت به آدرس: http://www.aryasasol.com/ بخش تأمین کنندگان (مزایده و مناقصه)، ضمن کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط مزایده و دریافت فرم-های مربوط، پس از بازدید از اقلام ذکر شده (با هماهنگی قبلی)، فرم پیشنهاد قیمت و تضمین شرکت در مزایده را به همراه سایر اسناد و مدارک درخواست شده، در پاکت دربسته با ذکر موضوع و شماره مزایده، به آدرس: استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی(عسلویه)، فاز یک پتروشیمی ها، شرکت پلیمر آریاساسول، دبیرخانه شرکت پلیمرآریاساسول، کمیسیون معاملات ارسال نمایند.

مزایده عمومی یک مرحله ای فروش اقلام ESD،DCS،VSDS به شماره ASPC-400/2062/S
می 3, 2021 10:13 ق.ظ

شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) در نظر دارد برای فروش اقلام ESD،DCS،VSDS اقدام به برگزاري مزایده عمومي یک مرحله ای نمايد. لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل مي آيد از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ لغايت ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ با ارسال درخواست کتبی به آدرس ایمیل : safadela@aryasasol.com ، ضمن کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرح کار، اسناد و مدارک مزایده را دریافت نمایند.
تمامی مزایده گران ملزم به بازدید از تجهیزات موضوع مزایده می باشند.