مزایده عمومی فروش کابل های ضایعاتی به شماره ASPC-400/2074/S
آگوست 25, 2021 10:31 ق.ظ

شرکت پلیمر آریاساسول(سهامی عام) در نظر دارد کابل های ضایعاتی مطابق جدول زیر را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا بدین وسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می شود حداکثر تا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ضمن دریافت اسناد از وبسایت شرکت نسبت به ارسال پاکت ها به آدرس: استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی(عسلویه)، فاز یک پتروشیمی ها، شرکت پلیمر آریاساسول، دبیرخانه شرکت پلیمرآریاساسول، کمسیون معاملات شرکت، اقدام فرمایند.