شرکت پلیمر آریاساسول

آریاساسول در یک نگاه

تاریخچه شرکت آریاساسول

وجود منابع عظیم گازی و نفتی در خلیج فارس که بخش عمده‌ای از آن نیز در حوزه گازی پارس جنوبی متمرکز گردیده است، موجب شد توجه مسئولین محترم نظام و در نهایت مدیریت محترم صنعت به بازیابی این منابع و سرمایه‌گذاری در منطقه پارس جنوبی معطوف شود. از این رو برنامه ساخت ۱۷ مجتمع پتروشیمی در این منطقه از کشور، در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. در این راستا و با توجه به برنامه‌های استراتژیک تدوین شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، واگذاری مجتمع‌های تولیدی پتروشیمی به بخش خصوصی با گستردگی بیشتر دنبال شد.

تاریخچه شرکت آریاساسول

آریاساسول در یک نگاه

فروش داخلی۲۰ %

فروش داخلی

صادرات۸۰ %

صادرات

صادرات به بازارهای جهانی

تعداد پرسنل۲,۴۰۰+

تعداد پرسنل

۹۲۴ نفر قرارداد مستقیم و ۱۵۰۰ نفر پیمانکاری

پلی اتیلن متوسط و سنگین۳۷۵,۰۰۰ تن

پلی اتیلن متوسط و سنگین

ظرفیت تولید در سال

پلی اتیلن سبک۳۷۵,۰۰۰ تن

پلی اتیلن سبک

ظرفیت تولید در سال

الفین۱.۱ میلیون تن

الفین

ظرفیت تولید در سال