شرکت پلیمر آریاساسول
1.jpg

شرکت پلیمر آریاساسول

پیشرو بودن رویا نیست، باور ماست

2.jpg

شرکت پلیمر آریاساسول

پیشرو بودن رویا نیست، باور ماست

3.jpg

شرکت پلیمر آریاساسول

پیشرو بودن رویا نیست، باور ماست

4.jpg

شرکت پلیمر آریاساسول

پیشرو بودن رویا نیست، باور ماست

محصولات و تکنولوژی های آریاساسول

محصولات

شرکت پلیمر آریا ساسول با بهره مندی از امکانات روز و پیشرفته دنیا، سالانه 1,100,000 تن اتیلن در واحد الفین، 375,000 تن پلی اتیلن سبک (9 گرید تحت لیسانس استامی کربن هلند) در واحد LDPE و 375,000 تن پلی اتیلن متوسط و سنگین (10 گرید تحت لیسانس بازل آلمان) در واحد MD/HDPE خود تولید می نماید.

درباره آریاساسول

شرکت پلیمر آریا ساسول در راستای سیاست‌های اقتصادی برنامه سوم و با توجه به اظهار علاقه شرکت ساسول (SASOL) از آفریقای جنوبی، جهت مشارکت در سرمایه‌گذاری در پروژه‌های طرح الفین نهم، در تاریخ 1381/01/19 (آوریل 2002) تفاهم‌نامه‌ای بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ساسول آفریقای جنوبی (شعبه آلمان)، به امضاء رسید و بر مبنای آن واحد الفین و نیز دو واحد پلی‌اتیلن سبک و پلی‌اتیلن متوسط و سنگین، از شرکت پتروشیمی پارس منفک و به عنوان یک مجتمع مستقل جهت اجرا به شرکت تازه تأسیس آریاساسول واگذار گردید.


مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

شرکت پلیمر آریاساسول در زمینه مدیریت منابع انسانی رویکردی نوین و سرآمد را چه در حوزه...

سیاست های مدیریت منابع انسانی

سیاست های مدیریت منابع انسانی

شرکت پلیمر آریا ساسول دارای سیاست های مدون مدیریت منابع انسانی می باشد که...

پایداری

یکی از اهداف آریاساسول ایجاد ارزش پایدار است.

سلامتی محیط زیست

سلامتی محیط زیست

سلامتی محیط زیست
ایمنی فرآیند

ایمنی فرآیند

ایمنی فرآیند
نوآوری

نوآوری

نوآوری
مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

سلامتی محیط زیست

شرکت پلیمرآریاساسول پس از موفقیت اخذ جایزه صنعت سبز در سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ،...

آریاساسول در یک نگاه

فروش داخلی20 %

فروش داخلی

صادرات۸۰ %

صادرات

صادرات به بازارهای جهانی

تعداد پرسنل۲,۴۰۰+

تعداد پرسنل

۹۲۴ نفر قرارداد مستقیم و ۱۵۰۰ نفر پیمانکاری

پلی اتیلن متوسط و سنگین۳۷۵,۰۰۰ تن

پلی اتیلن متوسط و سنگین

ظرفیت تولید در سال

پلی اتیلن سبک۳۷۵,۰۰۰ تن

پلی اتیلن سبک

ظرفیت تولید در سال

الفین۱.۱ میلیون تن

الفین

ظرفیت تولید در سال